148. Co działo się po zmartwychwstaniu?

 

Pytania do Biblii

Co działo się po zmartwychwstaniu?

Czy są jakieś bliższe dane na temat co robił Jezus po zmartwychwstaniu, Z pewnością apostołowie byli bardzo ciekawi jak wygląda ten świat niematerialny, raj niebieski i Ojciec-Bóg. Mieli przecież kogoś kto tam już był. Ile razy się z Jezusem spotykali i o czym wtedy rozmawiali ?

Wydarzenia, które miały miejsce po zmartwychwstaniu Jezusa bardzo interesowały pierwszych chrześcijan. Z tego też powodu każdy ewangelista przekazał opisy chrystofanii popaschalnych, to znaczy spotkań ze Zmartwychwstałym i Jego ukazań się różnym ludziom. Ponadto, informacje o tego typu spotkaniach przekazał także św. Paweł.

Co wiadomo o tych spotkaniach? Na pewno dane biblijne nie pozwalają na określenie z całą pewnością, ile ich było. Ewangelista Mateusz mówi o jednym spotkaniu na górze w Galilei, Łukasz o – dwu w Jerozolimie i jej okolicach; Jan – o trzech w Jerozolimie oraz jednym nad Jeziorem Tyberiadzkim. Paweł, w Pierwszym Liście do Koryntian (15,5-6) wspomina o objawieniu się wobec pięciuset chrześcijan, na postawie tekstu greckiego trudne jest rozstrzygnięcie, czy było to jakieś spotkanie z większą zbiorowością zgromadzoną w jednym miejscu, czy było to równoczesne spotkanie z wieloma osobami w różnych miejscach. Ponadto, kolejnym spotkaniem ze Zmartwychwstałym jest, jak przekazuje to w tym samym fragmencie Listu – historia pod Damaszkiem (1 Kor 15,8). Dodatkowo, sam Łukasz przekazuje na początku Dziejów informację o tym, że Jezus po zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom przez czterdzieści dni (Dz 1,4), mimo że zakończenie ewangelii skonstruowane jest w taki sposób, że sugeruje, jakoby wydarzenia popaschalne rozegrały się wszystkie w jednym dniu (Łk 24)

Choć niektórzy uczeni próbowali dokonać harmonizacji danych ewangelicznych, jest to trudne zadanie, ponieważ autorzy biblijni bardziej niż na przekazaniu szczegółowego sprawozdania, czy protokołu ze wszystkich spotkań ze Zmartwychwstałym zainteresowani są zazwyczaj określonym przesłaniem stojącym za ostatnimi pouczeniami otrzymanymi od Chrystusa. Dlatego np. Mateusz mówi o jednym spotkaniu na górze, czyniąc w ten sposób aluzję do zakończenia Pięcioksięgu, gdzie Mojżesz ze szczytu góry Nebo ogląda Ziemię Obiecaną i skąd wysyła Izraelitów do jej zasiedlenia (Pwt 32,48 – 34,12). W ten sposób Mateusz przedstawia Kościół jako Nowy Izrael, którego siedzibą jest cały świat (Mt 28,19).

Próby harmonizacji danych ewangelicznych jako pierwszy podjął Tacjan, który pod koniec II w. po Chrystusie stworzył dzieło nazwane „Diatessaronem”. We fragmentach dotyczących wydarzeń po śmierci Jezusa próbuje on dokonać szczegółowej rekonstrukcji i uporządkowania wydarzeń ewangelicznych. Podobne próby podejmują także współcześni uczeni, jednak zaznaczają z góry, że jest to rekonstrukcja wielce hipotetyczna.

Jeżeli natomiast chodzi o tematy rozmów, jakie odbywały się między Zmartwychwstałym a uczniami, pozostajemy w sferze bardzo daleko idących domysłów. Oprócz przekazanych przez ewangelie fragmentów pozostałe zagadnienia mogą być tylko dedukowane z większą lub mniejszą dozą prawdopodobieństwa.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.