149. Co się stanie z nie-katolikami?

 


Pytania do Biblii

Co się stanie z nie-katolikami?

Jak przewiduje teologia finał po śmierci tych ludzi począwszy od początku ich istnienia jak również obecnie żyjących nie będących katolikami. Są nieodwołalnie potępieni czy w jakiś inny sposób ukarani nie ze swojej winy ?

Teologia chrześcijańska zawsze ostrożnie wkracza w sfery dotyczące tego, w jaki sposób Bóg będzie sądził człowieka. Wiąże się to z tym, że chrześcijanie przekonani są, że Bóg wie o człowieku zawsze więcej niż inny człowiek, to „więcej” obejmuje także wewnętrzne nastawienie, szersze okoliczności itp. Ponadto, dużą tajemnicę stanowi relacja między miłosierdziem a sprawiedliwością Boga przy Sądzie Ostatecznym.

Biblia o zmartwychwstaniu przy końcu czasów wyraźnie stwierdza, że zmartwychwstanie będzie dotyczyło wszystkich. Nie można zatem twierdzić, że zmartwychwstaną tylko wierzący w Chrystusa bądź wybrani ze względu na jakiekolwiek inne kryterium. Powszechne zmartwychwstanie zmarłych będzie pierwszym krokiem przed Sądem decydującym o włączeniu do społeczności świętych w niebie lub potępieniu. Mówi o tym już Księga Daniela (12,2): „Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie”.

Jeżeli natomiast chodzi o kryterium sądu dla ludzi niewierzących w Chrystusa, to ważnym czynnikiem będzie fakt, czy nie wierzyli oni ze względu na to, że nie usłyszeli o Nim, czy dlatego, że tę wiarę samodzielnie i z pełną świadomością odrzucili. Sytuację poznania Boga i możliwości życia zgodnego z Jego wolą porusza św. Paweł w Liście do Rzymian (1,16-25). Sednem wywodu Apostoła Narodów jest to, że nawet ludzie, którzy nie słyszeli o Bogu mogą żyć zgodnie z Jego pouczeniami, które mogą poznać na podstawie swojego sumienia (Rz 2,15). Nigdy jednak Kościół nie wyraża się na temat tego, że ludzie w określonej sytuacji są na pewno potępieni; wskazuje się jedynie na sytuacje, w których relacja z Bogiem jest szczególnie utrudniona, jak np. grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.

Zastanawiając się nad możliwością zbawienia ludzi, którzy żyli przed Chrystusem, trzeba pamiętać, że skutki ofiary Chrystusa na krzyżu dosięgają wszystkich ludzi wszystkich czasów. Już w Biblii zaczęła rodzić się wiara w fakt zstąpienia Jezusa do otchłani (Ef 4,8-10; 1 P 3,18-22; 4,6). Oprócz wyrażenia przekonania, że swoją śmiercią Jezus starł moc szatana, ten artykuł wiary mówi także o zaniesieniu skutków odkupieńczej śmierci Chrystusa wszystkim, którzy zmarli w czasach poprzedzających mękę i śmierć Jezusa. A zatem nie będą oni w gorszej pozycji ani nie będą pozbawieni możliwości dołączenia do niebiańskiej wspólnoty zbawionych.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.