153. Czy mamy do czynienia ze specjalistą?

 

 

Pytania do Biblii

Czy mamy do czynienia ze specjalistą?

Czy Ojciec Sw. Benedykt XVI jest wykształconym specjalistą w dziedzinie biblistyki, czy też- pisząc książki o Jezusie Chrystusie ("Ewangelię Bożego Narodzenia") korzystał, jakoś, z przywileju swojej nieomylności, a- przynajmniej- z wiedzy, zgromadzonej przez zbliżone, pokrewne studia?

Papież emeritus Benedykt XVI (Joseph Ratzinger) odebrał wykształcenie w swojej młodości w dziedzinie teologii dogmatycznej. Ponieważ jednak wszystkie dziedziny teologii zakorzenione są w Piśmie Świętym, podstawowym źródle Objawienia, był zawsze żywo zainteresowany stanem badań biblistyki. Dzięki temu w swoich dziełach był on w stanie cytować współczesnych biblistów, spośród których najczęściej powoływał się na wyniki badań niemieckiego egzegety katolickiego, Rudolfa Schnackenburga, nazywając go „prawdopodobnie najwybitniejszym katolickim egzegetą niemieckojęzycznym drugiej połowy XX wieku”. Co więcej, członkowie Papieskiej Komisji Biblijnej, której kard. Joseph Ratzinger przewodniczył jako Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, wielokrotnie zaznaczali, że zabierał on czynny głos w dyskusjach zdradzając swoje obeznanie w wielu trudnych zagadnieniach biblijnych.

Uprzedzając możliwość traktowania swoich książek o Jezusie jako zbiorze nauczania Magisterium Kościoła na tematy chrystologiczne, Benedykt XVI zaznaczył we wstępie bardzo wyraźnie: „Właściwie nie muszę nawet mówić, że książka ta żadną miarą nie jest wypowiedzią Nauczycielskiego Urzędu, lecz stanowi jedynie wynik mojego osobistego szukania ‘oblicza Pana’ (Ps 27,8). Zatem każdemu wolno mieć przeciwne zdanie. Czytelniczki i czytelników proszę tylko o odrobinę sympatii, bez której niemożliwe jest jakiekolwiek zrozumienie”. Ponadto, pamiętajmy, że dogmat (i charyzmat) nieomylności papieskiej nie dotyczy każdej wypowiedzi papieża, ale jedynie nauczania ex cathedra, co dokument Soboru Watykańskiego I „Pastor aeternus” wyraził w następujących słowach: „Za zgodą świętego Soboru nauczamy i definiujemy jako dogmat objawiony przez Boga, że Biskup Rzymski, gdy mówi ex cathedra - tzn. gdy sprawując urząd pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyższą apostolską władzą określa zobowiązującą cały Kościół naukę w sprawach wiary i moralności - dzięki opiece Bożej przyrzeczonej mu w osobie św. Piotra Apostoła posiada tę nieomylność, jaką Boski Zbawiciel chciał wyposażyć swój Kościół w definiowaniu nauki wiary i moralności. Toteż takie definicje są niezmienne same z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła”.

Książka Benedykta XVI jest jego prywatnym dziełem, napisanym z jego własnej woli i wyrażającym jego osobiste doświadczenie i rozumienie osoby oraz dzieła Jezusa z Nazaretu, wsparte jego rozległą wiedzą teologiczną.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.