29. Od czego pochodzi słowo "hail"?

Pytania do Biblii

Od czego pochodzi słowo "hail"?

Mam pytanie: wyczytałem, że hebrajskie słowo hail ( rzecz. lub przym. ) ma swój rdzeniowy odpowiednik i źródło w czasowniku hul . Gdzie mogę znaleźć wyjaśnienie tego tematu i czy istnieje jakiś indeks rdzeni w j. hebrajskim?

 

Odpowiedź rozpoczniemy od drugiej z kwestii, wymienionych w powyższym pytaniu, którą jest pytanie o indeks rdzeni w języku hebrajskim - zasadniczo nie istnieje samodzielnie wydany zbiór rdzeni hebrajskich. Znaczenie poszczególnych rdzeni można odnaleźć w istniejących słownikach, jednak nie są one tylko zbiorami rdzeni, ale – leksykonami, czyli podają wszystkie (lub najczęściej używane) słowa hebrajskie i ich polskie odpowiedniki.

Na polskim rynku dostępne są dwa najważniejsze słowniki hebrajsko-polskie:

  • P. Briks, Podręczny słownik hebrajsko i aramejsko-polski, Prymasowska Seria Biblijna, Warszawa 2000.
  • L. Koehler, W. Baumgartner, J.J. Stamm, Wielki Słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Prymasowska Seria Biblijna, Warszawa 2008. (wyd. dwutomowe)

Drugie z wymienionych przy każdym z rdzeni zawiera odnośniki do wyrazów pochodnych, a także do artykułów (w językach obcych: angielskim i niemieckim, czasem francuskim) traktujących na temat różnych kwestii w związku z danymi słowami. Podobne odniesienia, wraz z analogicznymi wyrażeniami w językach semickich zawiera inny ważny dla biblistyki słownik:

  • F. Brown, S.R. Driver, Ch.A. Briggs, Hebrew and English Lexicon, Boston 1906 (wielokrotnie przedrukowany).

Wymieniony słownik jest uporządkowany nie tyle w oparciu o alfabetyczny porządek słów, które tłumaczy, ale w oparciu o alfabetyczny porządek rdzeni, od których pochodzą. W przypadku rdzenia hwl (czyt. hul), ten słownik będzie bardziej pomocny. Poniżej znaleźć można fragment słownika, dotyczący wymienionego rdzenia.

hwl.pdf

Tłumacząc te skomplikowane zapisy „na nasze”, oznacza to, że rdzeń h-w-l (czy. hul), posiadał dwa znaczenia, pierwsze – kręcić się (wkoło), tańczyć, oraz drugie – być silnym, stabilnym. W formie czasownikowej drugie znaczenie tego rdzenia znaleźć można w Hi 20,21 oraz Ps 10,5. Występujący w języku hebrajskim rzeczownik hayil, posiada swoje bliskie odpowiedniki także w innych językach semickich: aramejskim, syryjskim, palmyrańskim, sabejskim, etiopskim, asyryjskim oraz arabskim. A wszystkie możliwe znaczenia, wraz z wyliczeniem ich wystąpień pogrupowane są w 4 grupy:

  1. siła fizyczna;
  2. możność, zdolność (także, walor moralny);
  3. bogactwo;
  4. armia.

Bartłomiej Sokal"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.