34. Czym jest "jarzmo i brzemię" z Mt 11,30?

Pytania do Biblii

 

Czym jest "jarzmo i brzemię",
o którym mówił Jezus (Mt 11,30)?

"Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie" (Mt 11,30). Czym jest owo jarzmo i brzemię, do wzięcia którego zachęcał Jezus swoich uczniów?

Kiedy Orygenes interpretował ten tekst, twierdził, że obciążenie człowieka, o którym mówi Jezus w wersecie 28, to obciążenie grzechami. Ojcowie Kościoła rozszerzyli interpretację tego fragmentu także na wszelkiego rodzaju trudne sytuacje życiowe: głód, cierpienie (Klemens Aleksandryjski[1]).

Warto zauważyć, że drugi z użytych rzeczowników pojawia się w innej wypowiedzi Jezusa zapisanej przez pierwszego ewangelistę (Mt 23,4; zob. Łk 11,46): "[Faryzeusze i uczeni w Piśmie] wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz samo palcem ruszyć ich nie chcą". W tych miejscach poprzez obraz jarzma opisuje się, jak wygląda stan człowieka żyjącego pod ciężarem przykazań. Czy jarzmo Jezusa jest w jakiś sposób inne?

Lekkość jarzma chrześcijanina polega na tym, że w jego dźwiganiu pomaga sam Chrystus („ja was pokrzepię”, w. 28). Wzmianka, że brzemię jest lekkie, nie oznacza zwolnienia z obowiązku przestrzegania imperatywów moralnych, bo w porównaniu do moralności Starego Testamentu, wezwania Jezusa, np. wymienione w Kazaniu na Górze (Mt 5 – 7), są bardziej radykalne. Ponadto, w zachowaniu tych przykazań pomaga sam Mistrz w tym sensie, że Jego przykład jest wzorem do naśladowania. Jezus, żyjąc zgodnie z wolą Bożą, wypełnił całkowicie Prawo Starego Przymierza. W interpretacji Jezusa prawo Boże jest łatwe do dźwigania, a skutkuje tym, że otwiera wierzącemu drogę do królestwa nowej sprawiedliwości (Mt 5,20).

Bartłomiej Sokal[1] „Jeśli nasz Pan stał się tak bardzo pokorny, jakimi my być powinniśmy, my, którzy od Niego przyjęliśmy jarzmo łaski?”


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.