40. Dlaczego "Jezus", a nie "Emmanuel"?

Pytania do Biblii

Dlaczego „Jezus”, a nie „Emmanuel”?

W księdze Izajasza czytamy, że narodzi się Emanuel. Przychodzi na świat i zostaje nazwany imieniem "Jezus". Dlaczego Jezus nie otrzymał imienia "Emanuel"?

Za każdym razem, kiedy ma się narodzić ważna postać biblijna, czytelnik poznaje bohatera od samego początku jego życia, od poczęcia, a nawet wcześniej. Jest to ważny dodatek do bycia zaznajomionym z tym, co dokonał w swoim dorosłym życiu. W przypadku Mojżesza uczestniczymy w wydarzeniach, które dzieją się przed jego narodzinami oraz w czasie bezpośrednio po nich - prześladowaniach Żydów w Egipcie oraz eksterminacji dzieci Hebrajczyków (Wj 1 - 2).

Narodziny większości najważniejszych postaci biblijnych zostają dodatkowo zapowiedziane uroczyście przez aniołów, którzy zstępują na ziemię i obwieszczają rodzicom przyszłe losy dziecka, udzielając jednocześnie najważniejszych wskazań, co czynić. Taką historię spotyka się na przykład w związku z narodzinami Izaaka, Samsona, Samuela, Jana Chrzciciela oraz najważniejszej osoby całej Biblii – Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Narodziny Mesjasza są otoczone nie tylko pojawieniem się anioła u Maryi, a następnie Józefa, ale są zapowiedziane przez liczne miejsca w Starym Testamencie. Dlatego też, kiedy ewangeliści (Mateusz i Łukasz) opisują narodziny Chrystusa tak bardzo chętnie odwołują się do cytatów starotestamentalnych.

Kiedy czytamy o narodzinach dziecka w Biblii, spotykamy utartą frazę odnoszącą się do kobiety: „poczęła... urodziła... nazwała...”. W przypadku jednak ewangelii Mateusza, gdy przytoczony zostaje fragment z Iz 7,14, musimy zwrócić uwagę zachwianie tej formuły: „oto Dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel”. Tą, która nada imię Emmanuel, nie jest matka, ale nieokreślona grupa ludzi. Dlaczego ta zmiana?

Przede wszystkim dlatego, że to nie w rodzinie Jezusa objawi się to, że „Bóg jest z nami”. Realizacja izajaszowego proroctwa spełni się w dziejach wszystkich ludzi, którzy będą wierzyć w Chrystusa i w tej wierze będą mieli przystęp do Boga, do Jego błogosławieństwa, do Jego darów.

Emmanuel to nie jest właściwe imię – nie pojawia się ono nigdzie na kartach Biblii Hebrajskiej – ale jest to tytuł, poprzez który osoba ujawnia swoje posłannictwo. Chrystus, który się narodził zgodnie z proroctwami, staje się „Bogiem z nami” poprzez zachowanie natury boskiej równorzędnie z naturą ludzką, ale także, jak to zaznaczyliśmy wcześniej, dlatego że w Nim ludzie mają łatwiejszy przystęp do Boga, poprzez odpuszczenie grzechów (Mt 1,21).

Niech w te Święta, gdy na świat przychodzi ów Emmanuel, Bóg obdarzy nas łaską poznania Go i przyjęcia Jego łaski. Niech ta łaska prowadzi nas poprzez poznawanie Jego Słowa do bliskiej zażyłości z Bogiem, tak byśmy mogli powiedzieć i głosić wszystkim „Bóg jest z nami”. Niech te życzenia spełniają się też w całym Nowym Roku!

W imieniu całego Dzieła Biblijnego, Zarządu oraz Moderatorów, składam te życzenia wszystkim odwiedzającym stronę Dzieła Biblijnego!

Bartłomiej Sokal
Sekretarz Dzieła Biblijnego
im. Jana Pawła II


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.