39. Skąd wzięła się woda? (Rdz 1,2)

Pytania do Biblii

Czy Bóg stworzył wodę? (Rdz 1,2)

Czy Pan Bóg stworzył wodę? Skąd się ona wzięła: "Tylko Duch Boży unosił się nad wodami" (Księga Rodzaju 1, 2)

Czytając pierwszy (tzw. kapłański) opis stworzenia świata (Rdz 1,1 – 2,4a), dostrzegamy w nim sporo niekonsekwencji i niejasności. Jedna z nich dotyczy kwestii, która zawarta jest w zadanym pytaniu. Odpowiedź wymaga pewnego prostego początkowego założenia.

Kiedy czytamy pierwszy werset Biblii („Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” Rdz 1,1), musimy zadać sobie pytanie, o jakiej „ziemi” mówi tutaj autor? Pewną wskazówką jest fakt, że zestawiona jest ona z „niebem”. Gdy pojawia się słowo „niebo” w języku polskim pojawia się dwuznaczność, ponieważ jedno słowo opisuje zarówno przestrzeń, która się znajduje nad ziemią, ale jednocześnie opisuje też sferę zamieszkania Boga. Podobna dwuznaczność pojawia się także w języku hebrajskim. Zestawienie „niebo – ziemia” pojawia się w Biblii wielokrotnie i zawsze oznacza całość świata, to znaczy sferę materialną, dostępną zmysłami, oraz niematerialną, niedostępną ludziom. Wspomnienie o stworzeniu „ziemi” oznacza zatem wyznaczenie miejsca sferze materialnej – właściwej ludziom, zwierzętom i roślinom.

Czytając uważnie opis stworzenia świata zauważamy, że poszczególne elementy zostają powołane do istnienia poprzez dwie czynności Boga: bezpośredni rozkaz „niech stanie się...” (Rdz 1,3.6.14) oraz poprzez wydzielenie z innej rzeczywistości (Rdz 1,4.6.9.11.20.24).

Wspomniana w pytaniu woda jest według autora natchnionego „praoceanem”, czyli rzeczywistością, z której wydzielone wszystkie elementy świata, a zatem nie oznacza tylko zbiorowiska wód, ale jest całą masą chaosu, którą Bóg będzie porządkował do formy, którą widzimy jako świat z kontynentami i morzami. Dlatego też od razu wspomniana zostaje obecność Ducha Bożego, który symbolizuje nieograniczoną władzę Boga nad całą materią.

Wspomniana w tekście Rdz 1,2 „woda” jest zatem „kulą materii”, która będzie punktem wyjścia dla całego świata. Jest ona stworzona już na samym początku stwarzania świata (Rdz 1,1), więc jak całość świata pochodzi także od Boga.

Bartłomiej Sokal


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.