59. Skąd pochodzą refreny psalmów?

Pytania do Biblii

Skąd pochodzą refreny psalmów?

Skąd się bierze refren psalmu responsoryjnego? Czy z biblii, czy z innego źródła?

Funkcja oraz rodzaj psalmu responsoryjnego, jako jednego z trzech, bądź czterech fragmentów Biblii znajdujących się w liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego, została zweryfikowana po Soborze Watykańskim II. W polskich lekcjonarzach umieszczone są one w formie a capite, to znaczy po zwrotce składającej się z dwu wersetów psalmu, następuje odpowiedź ludu. Refren zawsze składa się z jedenastu zgłosek, których zestawienia podjął się Jerzy Kosko, wieloletni sekretarz Komisji Muzyki Sakralnej przy Kurii Metropolitalnej w Warszawie. Ten sposób stał się popularny w bardzo wielu krajach i przyjęto go również tam, gdzie tłumaczenia lekcjonarza powstawały w późniejszym czasie.

Celem refrenu jest oddanie głównego przesłania psalmu, bądź pomoc w ujrzeniu relacji między innymi czytaniami biblijnymi a śpiewanym psalmem. Pochodzenie jednak takiego refrenu jest różne, często pochodzi on z Biblii, ale nie jest to wymagane. Np. refren psalmu z IV Niedzieli zwykłej (29 I 2012 r.), „Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami” bazuje na wielokrotnie pojawiającej się prośbie psalmistów – zob. Ps 25,4; 27,11; 86,11.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.