65. "poświęcony..." a dokładniej? (Łk 2,23)

Pytania do Biblii

Poświęcony Bogu – a dokładniej?

W czasie święta Ofiarowania Pańskiego, słyszeliśmy, że Jezus został przyniesiony do świątyni, by zostać ofiarowanym Bogu. Przy tej okazji złożona została ofiara. Co oznaczało to „ofiarowanie”?

Święto Ofiarowania Pańskiego upamiętnia wydarzenie z początków życia Jezusa. Tak jak każdy pierworodny chłopiec izraelski Jezus musiał zostać zaniesiony do świątyni, by zostać przedstawionym Panu. Kiedy przedstawiano pierworodnego w świątyni, składano także za niego ofiarę. Była to ofiara wykupująca go z obowiązku przynależności do Boga. Taka sytuacja była przewidziana w Prawie Mojżeszowym, o czym można przeczytać np. w Wj 13,2; Lb 18,15 itd. Fakt wiązał się z przypomnieniem, że wszystko, co żyje pochodzi od Pana, a więc także należy do Niego.

Ponieważ przeznaczenie na służbę Panu wszystkich pierworodnych wiązałoby się z wieloma problemami, dlatego w ich miejsce na służbę Bogu ofiarowani zostali lewici (Lb 3,12.41.45). Wykupienie wiązało się ze złożeniem ofiary pieniężnej – w wysokości pięciu sykli, według wagi świątynnej (Lb 3,46).

Ofiara z gołębia lub synogarlicy wiąże się jednak z inną rzeczywistością. Po narodzinach dziecka kobieta pozostawała nieczysta – w przypadku urodzenia chłopca przez 7 dni, dziewczynki – dwa tygodnie. Po zakończeniu okresu nieczystości, była ona zobowiązana do złożenia ofiary oczyszczenia. Zasadniczo była nią owca i gołąb lub synogarlica (Kpł 12,6). W przypadku uboższych rodzin Prawo dopuszczało możliwość złożenia dwu synogarlic lub gołębi (12,8). To pokazuje, że Święta Rodzina nie znajdowała się w klasie najbogatszych mieszkańców Palestyny owego czasu.

W przypadku braku chęci wykupienia zwierzęcia, należało je zabić. Jak jednak wyglądałaby, przynajmniej hipotetycznie, sytuacja, w której nie został wykupiony pierworodny chłopiec? Taką historię mamy opisaną w Księdze Samuela, gdy Bogu ofiarowany zostaje Samuel. Anna, która pozostawała niepłodna (1 Sm 1,5), gdy urodziła Samuela, a więc swojego pierworodnego, nie udawała się do świątyni, by złożyć coroczną ofiarę, ale gdy chłopiec został odstawiony od piersi, oddała go na służbę Bogu w sanktuarium w Szilo (1,23-25).

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.