11. "Masło maślane" w J 20,28?

Pytania do Biblii

Masło maślane w J 20,28?

Dlaczego św. Tomasz w swoim słynnym okrzyku: "Pan mój i Bóg mój" używa na raz słowa "Pan" i "Bóg" skoro w Biblii słowo "Pan" oznacza "Bóg" i na odwrót. Czy to nie jest jakby masło maślane?

Odpowiedź:

Rzeczywiście, zgadza się, że np. w Starym Testamencie określenie Bóg i Pan są odnoszone do Jednej i tej samej Osoby zamiennie. Należy jednak zobaczyć pewną różnicę w wydźwięku obydwu tych terminów.


Przypatrzmy się takiej metaforze, której nie należy przekładać dosłownie na relację Boga do ludzi: kiedy mówimy „pan” (w znaczeniu np. starożytnego władcy niewolników), mamy na myśli jakąś relację między osobami, to znaczy niewolnik ma swojego pana, a pan ma swoich niewolników. Natomiast określenie „Bóg” zasadniczo wyraża odmienność. Znamy ze Starego Testamentu zawołanie „Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz 55,8), albo „oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22,21; Mk 12,17; Łk 20,25). Można więc powiedzieć, że gdy mówimy o „Bogu” mamy na myśli osobę nieograniczoną, nieskończoną, świętą, która pod tymi względami jest prawie całkowicie odmienna od ludzi. A zatem obydwa te tytuły wyrażają inny aspekt relacji człowieka z Bogiem.

Posłużmy się jeszcze jednym porównaniem: przypuśćmy, że mamy bardzo dobrego przyjaciela o imieniu Marek. Kiedy powiem o nim „przyjaciel” to mam na myśli jego relację ze mną, bo nie można być przyjacielem dla samego siebie. Natomiast, kiedy mówię o nim po imieniu, zaznaczam konkretnie osobę, o której mówię, a więc mówię o kimś, kto jest inny ode mnie, kto jest np. nieobecny przy danej rozmowie. A zatem mimo że mówimy o jednej osobie używamy dwu różnych terminów, ponieważ mamy na myśli relację zupełnie innego typu.

Bartłomiej Sokal


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu kilku dni, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.