14. Po co złorzeczyć Bogu (Hi 2,9)?

Pytania do Biblii

Po co złorzeczyć Bogu (Hi 2,9)?

Co miała na myśli żona Hioba mowiąc do niego "złorzecz Bogu i umieraj" (Hi 2,9)? Dlaczego w ogóle chciała, aby Hiob złorzeczył Bogu?

Odpowiedź:

Postawa Hioba wobec niesłusznego cierpienia i nieudolne próby wytłumaczenia takiego stanu rzeczy serwowane przez „podręcznikowych” teologów, którymi byli jego przyjaciele, stanowi ciągle żywy przykład zastanowienia nad życiem ludzkim.

Cała Księga Hioba podzielona jest na trzy ogólne części: prolog (pisany prozą), dialogi (poetyckie) oraz epilog (znów proza). Głównym tematem, który zapowiedziany zostaje przez prolog, jest pytanie, czy Hiob zgrzeszy złorzeczeniem Bogu (Hi 1,11.22; 2,5)? Także już w prologu zarysowana zostaje niezłomna postawa Hioba, który nie kala się złorzeczeniem Bogu (2,10).

Wystawiając Hioba na próbę, szatan prosi, by Bóg odebrał mu to, co najcenniejsze – jego rodzinę oraz majątek. Po ich utracie (1,13-22) Hiob nie grzeszy i następuje drugie spotkanie szatana z Bogiem, w wyniku którego obydwaj rozmówcy ustalają, że ten pierwszy ma możliwość uczynienia z Hiobem, cokolwiek chce, byle tylko zachować go przy życiu (2,6). Pierwszą rzeczą, którą uczynił szatan, jest zesłanie choroby (2,7). Jednak choroba nie staje się powodem, by Hiob złorzeczył. W związku z tym można uznać, że, mimo iż była zamierzona przez złego ducha, miała ona stanowić punkt wyjścia, podstawę, na której miała bazować pokusa, by złorzeczyć Bogu. Kiedy ta podstawa była przygotowana, następują już drobniutkie „pstryczki w nos”, które mają ostatecznie złamać Hioba.

Słowa żony Hioba są skoncentrowane wokoło tematu złorzeczenia. Ma ono zaowocować śmiercią, która będzie niczym rozwiązanie najgorszej z możliwych sytuacji, w których znalazł się pobożny i wspaniały człowiek. Można zatem postawę żony uznać za kolejny sposób „złamania” Hioba, choć nie ma wprost o tym mowy, autor Księgi Hioba zdaje się przedstawiać tę kobietę jako narzędzie szatana. Polecenie złorzeczenia nie ma na celu ulżenie w sytuacji bez wyjścia, ale jest kolejnym podstępem złego ducha.

Bartłomiej Sokal

 


 

"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu kilku dni, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.