13. Kiedy powstał tekst 1 Kor 15,3-5?

Pytania do Biblii

Kiedy powstał tekst 1 Kor 15,3-5?

W jednym z artykułów znanego biblisty wyczytałem, że stwierdzenie z 1 Kor 15, 3-5 pochodzi z 35 roku n.e. W tym artykule ów biblista nie podał na to stwierdzenie żadnych dowodów. Pytam zatem: Jakie są na to dowody?

 

Zawsze trudnym zadaniem jest podawać argumenty dla czyichś poglądów. Spróbujmy jednak znaleźć pewną argumentację. Pierwszy List do Koryntian powstał najprawdopodobniej w 54. r. po Chr.[1] Jednak trudno znaleźć jednoznacznie wskazujące dowody na temat czasu powstania wyznania wiary, do którego odwołuje się Paweł. Należy jednak zwrócić uwagę na chronologię wydarzeń w życiu św. Pawła i pewne informacje zawarte w jego listach. Pomogą nam one w przybliżeniu faktów.

Zarówno Paweł, jak i Łukasz (w Dziejach Apostolskich) zaznaczają wyraźnie, że po nawróceniu Szaweł nie pozostawał długo z nauczycielami, od których otrzymywał pouczenie o Chrystusie (Dz 9,20; Ga 1,18). Raczej twierdzi, że naukę o Nim otrzymał od samego Zbawiciela (Ga 1,11-12). Należało by zatem przypuszczać, że przejęcie tego wyznania wiary miało miejsce krótko po nawróceniu Pawła. Za rok nawrócenia św. Pawła przyjmuje się rok 34 lub 35[2]. Zatem już wtedy to wyznanie wiary musiało istnieć i być przekazywane w ramach orędzia chrześcijańskiego. Jest ono zakorzenione w doświadczeniu paschalnym uczniów, więc musiało powstać już pewien czas wcześniej, jednak dokładne określenie czasu powstania tego tekstu jest spowite mgłą tajemnicy.

Bartłomiej Sokal[1] W. Rakocy, Paweł Apostoł. Chronologia życia i pism, Częstochowa 2003, s. 227.

[2] W. Rakocy, Paweł Apostoł. Chronologia życia i pism, Częstochowa 2003, s. 62.

 


 

"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu kilku dni, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.