Wystawa sztuki nubijskiego chrześcijaństwa w Warszawie.

Wszystkich zainteresowanych archeologią oraz antykiem chrześcijańskim zachęcamy do odwiedzenia Muzeum Narodowego w Wraszawie. Od połowy października można zwiedzać odnowioną, jedyną w Europie wystawę sztuki nubijskiego chrześcijaństwa.

Wystawa sztuki chrześcijańskiej w Nubii

 

 

Wysiłki polskich archeologów oraz finansowanie przez projekt UNESCO przyczyniły się do odkrycia wyjątkowej kolekcji sztuki pochodzącej z okresu nubijskiego chrześcijaństwa (VI – XIV w.). Prace wykopaliskowe w starożytnym mieście Faras, niedaleko współczesnej granicy egipsko-sudańskiej, prowadzone były pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego. Ekipa odkryła bardzo dobrze zachowane ruiny katedry z VIII w. Jej ścian pokryte były wspaniałymi malowidłami o tematyce religijnej. Odkrycie to zostało nazwane „cudem z Faras”. W katedrze znajdowało się ponad 120 malowideł, z czego 67 znajduje się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Warszawie. Ten zbiór połączony jest z wystawą także innych znalezisk z okolic Faras. Łącznie tworzą one największą i najcenniejszą kolekcję pozaeuropejskich znalezisk archeologicznych, jaka kiedykolwiek została nabyta przez jakiekolwiek polskie muzeum.

Wskutek dużego przekształcenia w Muzeum Narodowym, od 18 października można zwiedzać nową wystawę poświęconą Faras. Jest to jedyna w Europie wystawa nubijskiej sztuki i znalezisk z tego regionu. W nowoczesny sposób, przy wykorzystaniu pokazów multimedialnych, filmów 3D itp. Każdy zwiedzający może zaznajomić się z kulturą, która rozwijała się ok. 1500 lat temu na terenach współczesnego Sudanu. Co można zobaczyć? Znalezione w Chartum chrześcijańskie malowidła, wyobrażenia świętych, archaniołów oraz biskupów nubijskich, które znajdowały się w katedrze w Faras, które było ważnym centrum administracyjnym i kulturalnym średniowiecznego królestwa Nobadów w Dolinie Nilu.


Archanioł, 1 poł. X w.,
wykonane na tablicy glinianej, tempera.


Maryja z Dzieciątkiem, 1 poł. X w.,
wys. 146 cm, szer. 130,5 cm, wykonane na tablicy glinianej, tempera.


Biskup Petros ze św. Piotrem, 974-997,
wys. 244,5 cm, szer. 113 cm, wykonane na tablicy glinianej, tempera.


Biskup Marianos z Maryją, Dzieciątkiem oraz Chrystusem, 1005-1036,
wys. 247 cm, szer. 155 cm, wykonane na tablicy glinianej, tempera.

Dla wszystkich, którzy widzieli kolekcję już wcześniej, ważna będzie informacja, że bezcenne zasoby kolekcji będą prezentowane w nowy sposób: jedno z pomieszczeń będzie udekorowane malowidłami w sposób, w jaki znajdowały się w katedrze w Faras. Zwiedzaniu będzie ponadto towarzyszyć muzyka autentycznej liturgii koptyjskiej. Kolejna sekcja będzie zaznajamiać zwiedzających z historią chrześcijaństwa nubijskiego, jego architekturą, malowidłami oraz ikonografią. Ciekawą nowością jest także rekonstrukcja wnętrza katedry w technice stereoskopii 3D, która będzie umożliwiała spacer po katedrze, nawach, kaplicach, a także zakrystii. Będzie można tu obejrzeć nie tylko malowidła znajdujące się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Warszawie, ale także te z Muzeum Narodowego w Chartum. Wystawie towarzyszyć będą filmy nakręcone w czasie wykopalisk prowadzonych w latach 60-tych XX w.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych
(popular-archeology.com; Muzeum Narodowe w Warszawie)

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.