Czego oczy nie widzą...

Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal... A może nawet w niektórych sytuacjach ocalone zostanie życie? Na pewno działo się tak w czasie oblężenia Jerozolimy. W Jerozolimie odkryto ślady, jak spożywano posiłki w trudnym okresie.

Gotowanie w czasie głodu

 

Rzymskie oblężenie Jerozolimy w czasie pierwszego powstania żydowskiego w pierwszym wieku po Chr. sprawiło, że wielu spośród mieszkańców miasta znalazło się w sytuacji głodu. Do tej pory informacja ta przekazywana nam była tylko przez historyków. Po raz pierwszy w Jerozolimie odnaleziono ślady, które mogą wskazywać na fakt głodu podczas oblężenia miasta. Wykopaliska prowadzone przez Izraelskie Ministerstwo Antyków (IAA) przyczyniły się do odkrycia w niewielkiej cysternie w pobliżu tzw. Ściany Płaczu (Muru Zachodniego), przy Łuku Robinsona, trzech nienaruszonych garnków i małej lampki oliwnej, której czas powstania datuje się na czas pierwszego powstania żydowskiego. Naczynia odnalezione zostały kanale dopływowym cysterny, który rozpoczynał się w sadzawce Siloe w Mieście Dawida.

Zdjęcie znaleziska: Vladimir Naykhin (IAA).

Żydowski historyk z pierwszego wieku po Chrystusie, Józef Flawiusz, pisał, że judejscy powstańcy przesłuchiwali swoich pobratymców oraz przeszukiwali domy w czasie gorączkowych poszukiwań żywności. Żydzi spożywali posiłki szybko i w odosobnionych miejscach swoich domów, by zapobiec przejęciu skromnych zapasów żywności przez powstańców (Wojna żydowska 5,424-428). Dokonane przez IAA odkrycie w cysternie przy łuku Robinsona zdaje się potwierdzać opis Józefa Flawiusza. Według dyrektora wykopalisk, Eliego Szukrona, „kompletny zestaw garnków oraz lampa oliwna wskazują, że ludzie schodzili do cysterny, gdzie w tajemnicy spożywali posiłek, przechowywany w naczyniach, tak, by nikt ich nie zauważył”. Nietrudno wyobrazić sobie, że w tak trudnych czasach mieszkańcy Jerozolimy zostawiali swoje przybory do gotowania w miejscach ukrytych, jak np. cysterna, by ukryć w ten sposób ślady swojego pożywienia.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.