Konkurs Biblijny dla Kleryków 2020

Zapraszamy kleryków diecezjalnych i zakonnych do udziału w Konkursie Biblijnym, który jest organizowany już po raz trzynasty.

1. Etap seminaryjny – w seminarium diecezjalnym lub zakonnym

  • data konkursu w seminariach - 27 marca 2020 (piątek).
  • materia konkursu – Księga Apokalipsy (z przypisami)
  • tekst - Piąte Wydanie Biblii Tysiąclecia (najnowsze)
  • forma konkursu - 30 pytań
  • czas trwania testu - 60 minut

 

Etap seminaryjny jest organizowany za zgodą Rektora danego Seminarium, który może wyznaczyć odpowiednią osobę do przeprowadzenia konkursu (np. diecezjalnego moderatora Dzieła Biblijnego, wykładowcę Pisma św. czy inną osobę). Zadaniem osoby przeprowadzającej konkurs jest sprawdzenie testów i przesłanie wyników Komisji ds. Konkursu Biblijnego. Zwycięzca etapu seminaryjnego uzyskuje możliwość reprezentowania seminarium na etapie ogólnopolskim. Jeżeli dwóch uczestników eliminacji uzyska ten sam wynik, mogą oni razem reprezentować seminarium. Decyzję podejmuje i zgłasza finalistów osoba odpowiedzialna za organizację konkursu na poziomie seminaryjnym.

2. Etap ogólnopolski – finał

  • materia konkursu finałowego – Księga Apokalipsy (z przypisami) (5 wyd. Biblii Tysiąclecia) oraz lektura biblijna: Donatien Mollat, Apokalipsa dzisiaj (Bliżej Biblii; Kraków: Wydawnictwo „M” 1992).
  • data przeprowadzenia finału – 24-25 kwietnia 2020 (piątek-sobota). Dokładny adres oraz koszty pobytu zostaną podane w późniejszym terminie. Będzie to ważne wydarzenie rozpoczynające Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

    

Nagrody

            Za udział w ścisłym finale etapu ogólnopolskiego są przewidziane nagrody. I i II nagroda to pielgrzymka do Ziemi Świętej (jej termin zostanie uzgodniony z laureatami), natomiast za miejsca III-VI przewidywane są nagrody pieniężne oraz nagrody książkowe. Każdy uczestnik etapu ogólnopolskiego otrzyma świadectwo udziału w finale oraz upominek. Dodatkową nagrodą dla finalistów jest możliwość uczestnictwa w tygodniowych warsztatach biblijnych, prowadzonych w tym roku przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Nagroda ta fundowana jest przez Dzieło Biblijne. Warsztaty te będą organizowane w Bieszczadach we wrześniu. Szczegóły dotyczące tego wyjazdu zostaną podane w mailu przesłanym wszystkim uczestnikom fazy finałowej.