Życzenia Świąteczne - Boże Narodzenie 2017

„Naraz stanął przy nich anioł Pański
i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła,
tak że bardzo się przestraszyli.
Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się!
Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”

(Łk 2,9-11)

nativitaNarodziny Syna Bożego w Betlejem to przełomowe wydarzenie w dziejach świata. W istocie swej są one prawdziwą Teofanią, która swym blaskiem i mocą obejmuje każdego człowieka szukającego Boga. Anioł Pański pozwolił betlejemskim pasterzom odkryć jej najgłębszy sens, a oni przekazali tę Dobrą Nowinę o „miłości Boga ku nam” i o Bogu, który „zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu” (1 J 4,9). Ten Syn to nasz Zbawiciel – Mesjasz objawiający Królowanie Boga w ludzkiej codzienności i w teraźniejszym świecie. To Pan, dzięki któremu już teraz żyjemy w świętej Obecności „Tego, który jest, i który był i który przychodzi” (Ap 1,4). Zapewne jako osoby należące do Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II czujemy się powołani do przybliżania tej Dobrej Nowiny naszym Siostrom i Braciom w Ojczyźnie i poza jej granicami. Czynimy to przez cały rok poprzez różne formy apostolstwa biblijnego w naszych rodzinach i parafiach.

Niech w te święte dni Bożego Narodzenia radość Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym narodzonym z Dziewicy Maryi dla naszego zbawienia, z nową siłą porusza nasze serca, umysły i dusze! To ta radość jest przecież przedsmakiem niebiańskiej Radości z „Tego, który nas miłuje” i jest z nami przez wszystkie dni (por. Ap 1,5; Mt 28,20; Flp 3,1; 4,4). Niech Syn Boży, który stał się człowiekiem, błogosławi nam na drodze głoszenia Jego Ewangelii w nowym roku 2017!

Do życzeń dołączam moją bożonarodzeniową i noworoczną modlitwę w intencji wszystkich, którzy już należą do Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, a także tych, którzy przygotowują się do uzyskania w nim członkostwa, aby w sposób odpowiedzialny głosić radość Ewangelii – tak w suwerennej Ojczyźnie jak i w innych krajach Europy i świata.  

ks. prof. Henryk Witczyk      

przewodniczący   
Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

Lublin, 24.12.2016 r.