Sprawozdanie z X Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Alumnów Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych Rok 2017

Tegoroczny konkurs był już dziewiątym, licząc od pierwszego konkursu zorganizowanego w Paradyżu w 1988 roku. Po raz trzeci był organizowany przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II we współpracy z INB KUL, Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu oraz moderatorami diecezjalnymi Dzieła Biblijnego.

Materią konkursu były Księgi Koheleta oraz Mądrości wraz z przypisami oraz lektura „Księga Koheleta” A. Bonory. Pierwszy etap konkursu miał miejsce 17 marca 2016 i wyłonił 35 finalistów. Etap finałowy został rozegrany w Warszawie w dniach 5-6 maja 2017 r. w ośrodku „Dobre Miejsce”. Test ze znajomości Pisma św. oraz lektury, przeprowadzony 5 maja, wyłonił laureatów tegorocznego konkursu biblijnego.

Klasyfikacja oraz nagrody dla najlepszych były następujące:

1. kl. Damian Gadamer (diec. siedlecka) - 47 pkt - pielgrzymka do Ziemi Świętej

2. kl. Jakób Wojewódka (diec. gdańska) – 43 pkt - pielgrzymka do Ziemi Świętej

3. kl. Dominik Jemielita (Księża Misjonarze) – 42 pkt - 700zł plus nagrody książkowe

4. kl. Paweł Gędźba (archdiec. krakowska) – 42 pkt - 700zł plus nagrody książkowe

5. kl. Marcin Krzyżanowski (diec. zielonogórsko – gorzowska) – 40 pkt - 400zł plus nagrody książkowe

6. kl. Dawid Klepusewicz (diec. zielonogórsko – gorzowska) – 39 pkt - 200zł plus nagrody książkowe

Szczegółowe wyniki konkursu są dostępne u organizatorów i mogą być udostępnione wszystkim zainteresowanym. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 48.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne upominki książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo Pallottinum oraz przez Dzieło Biblijne. Składamy serdecznie podziękowania Dziełu Biblijnemu i jego przewodniczącemu, ks. prof. Henrykowi Witczykowi, za ufundowanie pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz nagród pieniężnych oraz Wydawnictwu Pallottinum i ks. dyr. Zbigniewowi Rembiszowi – fundatorom Pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz pięknych nagród książkowych.

Podziekowania składamy także ks. prof. Henrykowi Witczykowi oraz ks. dr Łukaszowi Łaszkiewiczowi za uczestnictwo i pomoc w przeprowadzeniu konkursu finałowego.

Dodatkową nagrodą dla 6 finalistów będzie możliwość bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach biblijnych w Bieszczadach (miejscowość Krzywe) we wrześniu (09-16.09.2017), ufundowanych przez Dzieło Biblijne i prowadzonych przez ks. prof. Henryka Witczyka i ks. dr Marcina Zielińskiego.

ks. dr Marcin Zieliński
przewodniczący Komisji Konkursu Biblijnego

Lublin, 28.05.2017 r.

 

kb1

kb2kb3