Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Lectio continua Ewangelia według św. Mateusza

Rusza inicjatywa Narodowego Czytania Pisma Świętego, przygotowana przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II we współpracy z Katolicką Agencją Informacyjną i innymi mediami katolickimi w Polsce, takimi jak Radio Maryja i Tv Trwam. Co tydzień, na otwartej stronie KAI (ekai.pl), na portalu internetowym Radio Maryja i Tv Trwam oraz Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II (www.biblista.pl) będą publikowane komentarze do kolejnych fragmentów Ewangelii według św. Mateusza, przygotowane przez wybitnych biblistów z różnych ośrodków uniwersyteckich i moderatorów diecezjalnych Dzieła.

W pierwszym roku trwania projektu zaplanowano czytanie Ewangelii według św. Mateusza według systemu lectio continua. Jest to  lektura ciągła czyli czytanie i komentowanie wybranej księgi biblijnej fragment po fragmencie. Pierwszy fragment to rodowód Jezusa Chrystusa – syna Abrahama, syna Dawida (Mt 1,1-17). Początek cyklu zaraz p zakończeniu Tygodnia Biblijnego – 4 maja 2020 roku.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II i przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Z inicjatywy Dzieła już od 12. lat w druga niedzielę wielkanocną obchodzona jest Niedziela Biblijna, inaugurująca obchody Tygodnia Biblijnego.

Dzięki inicjatywie Dzieła Biblijnego zamysł Narodowego Czytania Pisma Świętego rozpoczyna się w Niedzielę Biblijną, ale trwa przez cały rok. Zapoznawanie się z treścią wybranej księgi Pisma świętego, medytacja nad zawartym w niej orędziem Bożym, kontemplacja wydarzeń zbawczych i osoby Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, zyskuje charakter ciągły. Oferując lectio continua jako przedłużenie uroczystego Narodowego Czytania Pisma Świętego Dzieło Biblijne zaprasza wszystkich chętnych do całorocznej, pogłębionej lektury Biblii, we wspólnocie internautów.

W każdy poniedziałek zamieszczany będzie komentarz, ukazujący omawiany fragment z różnych perspektyw: teologicznej, filologicznej, literackiej, kulturowej. "Autorzy będą nawiązywać do interpretacji kolejnych fragmentów w pismach Ojców Kościoła, wielkich postaci Kościoła, w nauczaniu Magisterium i współczesnych papieży, a także pokazywać wpływ komentowanego tekstu  na literaturę, poezję, malarstwo, muzykę" – zapowiada ks. prof. Witczyk.

Komentarze będą ilustrowane stosownymi dziełami sztuki oraz fotografiami Ziemi Świętej, odnoszącymi się do wydarzeń analizowanych w omawianym fragmencie. "Zdjęcia pochodzić będą głównie ze zbiorów samych autorów, którzy studiowali Biblię na różnych uczelniach w kraju i zagranicą, odwiedzali Ziemię Świętą i doskonale znają historię i archeologię miejsc biblijnych" – tłumaczy biblista.

Na końcu komentarza znajdzie się zachęta do rozważenia kilku pytań w oparciu o omówiony tekst jako inspiracja do osobistej modlitwy. Każdy komentarz będzie publikowany przez Dzieło Biblijne, portal Radia Maryja i Tv Trwam, ekai.pl oraz – w wersji odpowiednio skondensowanej – także na Facebooku i Twitterze.

W tzw. okresach specjalnych kalendarza liturgicznego (np. w okolicach świąt, Wielkiego Tygodnia czy Wielkanocy) będą zamieszczane dwa opracowania w tygodniu. W ten sposób uda się zrealizować zamysł czytania Ewangelii wg świętego Mateusza w ciągu 52 tygodni roku. Wtedy rozpocznie się, wedle tego samego schematu, narodowe czytanie Ewangelii wg św. Marka.

Przypomnijmy, że od 2008 w Kościele w Polsce odbywa się corocznie Tydzień Biblijny, inaugurowany tzw. Niedzielą Biblijną. W ramach tej inicjatywy, obchodzonej w okresie Wielkanocy, organizowane jest m.in. Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

Głównym organizatorem Narodowego Czytania Pisma świętego jest „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”. Jest to publiczne stowarzyszenie wiernych erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski.

Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

Przewodniczącym Dzieła Biblijnego jest ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, profesor zwyczajny KUL, który jest także przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich, członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej.   

                                                                       Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II