pope

Diecezja Radomska

Informacja dotyczaca 29 zeszytu Kregu Biblijnego

INFORMACJA


Drodzy Duszpasterze,  Moderatorzy i Katecheci,


         chciałbym zakomunikować, że Wydawnictwo „Biblos” wydało pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II 29 zeszyt „Kręgu Biblijnego”, który jest do odebrania u Księży Dziekanów od  17 stycznia br. „Krąg Biblijny” otrzymują tradycyjnie wszystkie parafie  naszej diecezji.  

Zeszyt 29 „Kręgu Biblijnego” składa się z trzech części. Pierwsza część omawia niedzielne czytania okresu zwykłego, Wielkiego Postu i uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Poszczególne ewangelie zostały ukazane przez biblistów w perspektywie trwającego Roku Miłosierdzia. Stąd też w zaproponowanych przez nich aktualizacjach znalazły się odniesienia do papieskiej bulli Misericordiae vultus. Druga część „Kręgu” proponuje poznanie kolejnych etapów historii zbawienia, a konkretnie – upadek pierwszych rodziców, komentarz do Księgi Jeremiasza oraz egzegezę Pierwszego Listu do Tymoteusza. Część trzecia poświęcona jest posoborowej reformie liturgii.

Do 29. zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta CD, zawierająca lekturę Ewangelii według św. Łukasza, cz 1 (Łk 1,1-11,36). Lektorem tekstu Ewangelii jest Jacek Lesznar.

Ufam, iż kolejny zeszyt „Kręgu Biblijnego” – pomoże nam wszystkim głęboko i owocnie przeżywać trwający Rok Miłosierdzia.   

 

Ks. Jacek Kucharski
Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II