pope

Diecezja Radomska

Informajca o 30 zeszycie Kręgu Biblijnego

INFORMACJA


Drodzy Duszpasterze,  Moderatorzy i Katecheci,


chciałbym zakomunikować, że Wydawnictwo „Biblos” wydało pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II 30 zeszyt „Kręgu Biblijnego”, który znajduje się już od Wiekanocy w naszych wspólnotach parafialnych. „Krąg Biblijny” otrzymują tradycyjnie wszystkie parafie  naszej diecezji.  

Zeszyt 30 „Kręgu Biblijnego” składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera omówienia trzynastu kolejnych ewangelii niedzielnych. Druga część kreśli biblijną historię zbawienia, koncentrując się na postaci Abrahama. Znajdziemy również omówienie kolejnej księgi ST – Księgę Lamentacji oraz z NT – Drugi List do Tymoteusza. Trzecia część ma charakter liturgiczny- skupia się na biblijnych źródłach symboliki Eucharystii.  

Do 30. zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta CD, zawierająca drugą część lektury Ewangelii Miłosierdzia, tj. Ewangelii według św. Łukasza, cz 1 (Łk 11,36-24,53). Lektorem tekstu Ewangelii jest Jacek Lesznar.

Niech 30. zeszyt „Kręgu Biblijnego” będzie pomocą nad pogłębionym rozumieniu tekstów Biblii proponowanych w Roku Liturgicznym.     

Ks. Jacek Kucharski
Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II