pope

Diecezja Radomska

Relacja z Pionek

SPOTKANIE Z KRĘGAMI BIBLIJNYMI W PIONKACH

 


Najistotniejszym wydarzeniem poniedziałku, tj. 11 kwietnia 2016 r. , podczas trwania VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego było spotkanie moderatora diecezjalnego z Kręgami Biblijnymi istniejącymi w Pionkach. Rozpoczęła ją msza św. w kościele pw. Św. Barbary, której przewodniczył ks. dziekan Stanisław Bujnowski, a koncelebrował ks. dr Jacek Kucharski. W homilii ks. Kucharski nawiązując do hasła VIII. Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego nakreślił obraz pierwotnego Kościoła czasów apostolskich, podkreślając rolę i znaczenie świadectwa danego przez dk. Szczepana. Mówił, że takie świadectwo wiary jest obecne w dziejach naszej Ojczyzny, al jego początkiem był bez wątpienia przyjęty przez Mieszka I chrzest. To świadectwo wiary naszych ojców przedłużamy my sami pamiętając o chrzcie świętym  i słowie Bożym, które Bóg kieruje wciąż do naszych serc. Po mszy św. na sali parafialnej rozpoczęło się spotkanie kręgów biblijnych istniejących w Pionkach. Głównym jego akcentem była  prelekcja multimedialna ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. Łukaszowe przypowieści o miłosierdziu Boga-imperatywem moralnym dla współczesnego świata. Uczestnicy spotkania czytali Łukaszowe teksty o miłosierdziu, które opatrzone były pogłębionym komentarzem moderatora, a następnie dyskusją. Na zakończenie ks. dziekan Stanisław Bujnowski, dziękując ks. Jackowi za obecność i prelekcję, podkreślił, iż owoce tego spotkania przełożą się na intensywną pracę uczestników kręgów biblijnych. „Nie widziałem jeszcze tylu ludzi na kręgach”- stwierdził ks. dziekan, bardzo radosny z faktu odbytego spotkania.