pope

Diecezja Radomska

RELACJA Z RADOMSKIEGO "HUBALA"

KRĄG BIBLIJNY W RADOMSKIM „HUBALU”


Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej rozwija się bardzo prężnie. Krąg Biblijny posiada również Zespół  Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu. Tu pracuje jeden z najbliższych współpracowników moderatora diecezjalnego mgr Wojciech Leszczyński. Również podczas trwania VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego nie mogło zabraknąć spotkania tematycznego poświęconego hasłu i pracom stowarzyszenia. „Spotkanie z Biblią” z udziałem członków kręgu oraz ks. dr. Jackiem Kucharskim miało miejsce w piątek 15 kwietnia 2016 r.  Moderator diecezjalny dziękował szczególnie za owocną współpracę oraz zaangażowanie mgr. Wojciechowi Leszczyńskiemu.