pope

Diecezja Radomska

SPOTKANIE KRĘGU BAZYLIKI KAZIMIERZOWSKIEJ

NIEUSTANNIE UFAĆ I MODLIĆ SIĘ DO BOGA.  SPOTKANIE KRĘGU BAZYLIKI KAZIMIERZOWSKIEJ

 

 


Czwarta niedziela miesiąca to czas, gdy spotyka się Krąg Biblijny zrzeszający członków stałych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Ich duchowym opiekunem jest ks. prał. Grzegorz Senderski. W niedzielę, 24 kwietnia 2016 r., odbyło się kolejne formacyjne spotkanie. Poprzedziła je msza św. celebrowana przez moderatora diecezjalnego w bazylice św. Kazimierza. Potem w świetlicy „Kazimierzówka” rozpoczęło się spotkanie. Pierwsza jego część była poświęcona biblijnej idei miłosierdzia. Dyskutowano wokół książki ks. prof. Henryka Witczyka pt. Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki oraz podsumowano przebieg VIII. Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego. Drugą część stanowiła prezentacja multimedialna ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. Łukaszowe przypowieści o miłosierdziu Boga. Niesprawiedliwy sędzia i natrętna wdowa (Łk 18,1-8). Modlitwa w intencjach Dzieła Biblijnego zakończyła biblijne spotkanie.