pope

Diecezja Radomska

Relacja z Ciepielowa

PRACE KRĘGU BIBLIJNEGO W CIEPIELOWIE

 

 

Dnia 5 maja odbyło się kolejne spotkanie kręgu biblijnego w Ciepielowie. Słuchacze zostali zapoznani z kolejną przypowieścią z Ewangelii według św. Łukasza. Prezentacja miała tytuł : "Oblicza bożego miłosierdzia według Ewangelii św. Łukasza -  Bogacz i ubogi Łazarz". Oto jej fragment: Przypowieść jest przestrogą, by żyć mądrze...więc jest skierowana do wszystkich, niezależnie od czasu i przynależności społecznej… To opowiadanie, choć jest zdumiewająco proste i jasne, ma nieprawdopodobnie ciekawą konstrukcję — zahacza o wiele problemów, uderza w wiele strun i jest odpowiedzią Jezusa na liczne problemy poruszane w wielu dyskusjach i polemikach. I dlatego  jest kierowane do wielu grup społecznych.

Do faryzeuszy — bo, jak wynika z dalszego kontekstu przypowieści (por. Łk 15,2; 17,20), znajdujemy się w sekcji Ewangelii, w której Jezus dyskutuje z faryzeuszami. Polemika dotyczyła stosunku Żydów do grzeszników oraz czasu przyjścia królestwa Bożego. Do celników — bo człowiek bogaty był urzędnikiem pobierającym opłaty. Ta opowieść była na tyle popularna w środowisku Jezusa, że celnicy — słuchając Pana — na pewno konfrontowali się z sytuacją bogacza. Do saduceuszy — bo saduceusze nie wierzyli w życie pozagrobowe i powątpiewali w nieśmiertelność duszy (por. Mt 22,23). A tu, proszę… Jezus opowiada o Szeolu! Saduceusze na pewno odebrali te słowa jako prowokację.

Do ludzi ubogich — bo ci z łatwością utożsamiali się z biedakiem leżącym pod pałacem bogacza. W ich przypadku opowieść była balsamem dla duszy. No i wreszcie do nas, czytelników — bo,  przestroga dotycząca mądrego życia aktualna jest zawsze i wszędzie. Czyli można powiedzieć, że jedną prostą opowieścią Jezus uderza w czułe punkty różnych odbiorców. Każdy słyszy coś innego, w zależności od tego, co jest jego życiowym problemem...co będzie myślą przewodnią, czyli podstawowym tematem opowiadania, które ma tak wielu różnych odbiorców? Siłą rzeczy musi to być coś, co jest wspólne wszystkim słuchaczom! A więc nie będzie to ani temat ubóstwa — bo to jest problem, który leży na sercu przede wszystkim ludziom ubogim; ani nie będzie to kwestia bogactwa — na to byli wyczuleni przede wszystkim celnicy; ani nawet nie temat nieśmiertelności duszy — to był problem saduceuszy. Podstawową sprawą, wspólną wszystkim słuchaczom Jezusa jest problem mądrego życia.

Na czym więc polega mądre życie? Bardzo dobrym komentarzem do naszej przypowieści, zwracającym uwagę na wewnętrzną zależność istniejącą między ubóstwem a wolnością, są słowa z Listu Jakuba: Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności (Jk 2,5-6.12). Jak zwykle prelekcja poruszyła liczne wątki, które były punktem wyjścia do ożywionej dyskusji. 

Na zakończenie spotkania wszyscy obecni na czele z ks. proboszczem Stanisławem Sławińskim otrzymali w imieniu Ks. dr Jacka Kucharskiego moderatora Diecezjalnego DB w ramach zakończonego VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pamiątki w postaci książki autorstwa  Ks. Henryka Witczyka pt: "Miłosierdzie Pana - od wieków i na wieki ". Po tak miłym akcencie zakończyliśmy wspólną modlitwą nasze majowe spotkanie.


Oprac. W. Leszczyński.