pope

Diecezja Radomska

Relacja ze Starachowic

PRZEDWAKACYJNE SPOTKANIE W STARACHOWICACH


W niedzielę, 5 czerwca odbyło się przedwakacyjne spotkanie grupy biblijnej, która powstaje przy parafii pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach. Jej opiekunem duchowym jest ks. dziekan Marek Janas, a moderatorem parafialnym ks. mgr Łukasz Dybus, którego wspiera również ks. mgr Piotr Gruszka. Spotkanie rozpoczęła Eucharystia, które przewodniczył moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego ks. dr Jacek Kucharski. Homilię poświęcił wdzięczności, nawiązując do przeżywanego dnia wdzięczności za 1050 rocznicę chrztu Polski.

Po mszy św. spotkanie rozpoczęła informacja o ostatniej pielgrzymce do Ziemi Świętej, której organizatorem było radomskie Dzieło Biblijne. Tematyczne spotkanie formacyjne rozpoczęła modlitwa, a po niej lektura fragmentu Mt 16,13-20. Lekturę Ewangelii poprowadził Dariusz Szczepanik. Prelekcja multimedialna zatytułowana: „Chrystusowy kościół zbudowany na Piotrze (Mt 16,13-20”, pomogła słuchaczom zrozumieć prawdę o kościele budowanym przez Chrystusa na Piotrze.

Po krótkiej dyskusji całość spotkania, które upływało w miłej i serdecznej atmosferze z udziałem kapłanów: Łukasza Dybusa i Piotra Gruszki – wikariuszy parafii pw. Wszystkich Świętych, zakończyła wspólna modlitwa za Ojca Świętego Franciszka.