Inauguracja Roku UBD - Michałów

 

INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO
W UNIWERSYTECIE BIBLIJNYM DLA DZIECI NA RADOMSKIM MICHAŁOWIE

 


W środę 26 października 2016r. w naszej parafii na Mszy Świętej o godzinie 18.00 przeżyliśmy moment ślubowania i immatrykulacji nowych 24 studentów Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci, który w tym roku rozpoczął czwarty rok swojej działalności. Nowych uczniów do grona studentów przyjął rektor uczelni ks. dr Jacek Kucharski. W uroczystości  ślubowania brali również udział Pani  wicedyrektor PSP nr 3 mgr Joanna Rutka, Pani mgr Agnieszka Machnio, ks. kan Kazimierz Marchewka i ks. mgr Michał Faryna.


 Warto dodać, że cykl studiów Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci obejmuje trzy lata, a „wykłady” prowadzone są wg autorskiego programu przygotowanego przez ks. dra Jacka Kucharskiego, biblisty i dyrektora Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. – Zajęcia odbywają się  w   budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.

Obejmują one 6 semestrów, a wśród tematów jest m.in. wprowadzenie do Pisma świętego, Stary Testament, Ewangelie i Listy św. Pawła oraz Listy Katolickie. Program zajęć uwzględnia również aktualne wydarzenia Roku Liturgicznego. Każdy cykl roczny kończy się uzyskaniem dyplomu: „Znawca Pisma św.” stopnia I, II, III.

Do obowiązków studenta Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci należy – oprócz zdobywania wiedzy – należy również rozwój życia religijnego poprzez uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. dla dzieci. Rozpoczęcie nowego roku akademickiego jak i rekrutacja nowych uczniów- studentów uniwersytetu nie byłoby możliwe bez pomocy i zaangażowania wielu osób, m.in. dyrektora szkoły  Pana Michała Jagiełły.

Grono wykładowców stanowią: ks. Jacek Kucharski, pani katechetka Agnieszka Machnio, pani katechetka mgr Monika Gumińska  ks. Michał Faryna oraz ks. Kazimierz Marchewka – proboszcz parafii pw. Bł. Annuarity i św. Michała w Radomiu.

Oprac. Ks. Michał Faryna.