Nowi Studenci na UBD w Jedlni Letnisko

 

IMMATRYKULACJA NOWYCH STUDENTÓW

ORAZ INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

W JEDLNI LETNISKO

 


Niedziela 16 października 2016 r., była wielkim świętem filii Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci działającego pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji radomskiej przy parafii pw. Opieki Św. Józefa i PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni Letnisko. Na mszy św. o godz. 11.30, której przewodniczył moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski, a koncelebrował ks. mgr Paweł Górowski, najpierw odbyła się uroczysta immatrykulacja 24 nowych studentów-uczniów, którzy złożyli przysięgę i otrzymali uniwersyteckie indeksy, księgi Pisma Św. oraz birety, potem cała wspólnota modliła się o Boże błogosławieństwo w nowym roku akademickim 2016/17.

Studentom-uczniom towarzyszyli jak zwykle ks. kan. Andrzej Margas, s. Bożena Molendowska oraz Dyrekcja PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po zakończonej Eucharystii cała wspólnota uniwersytecka wraz z rodzicami studentów – uczniów udali się na wspólne ucztowanie. Radości było wiele.  Zdjęcia wykonał ks. mgr Dominik Dryja, zaprzyjaźniony ze wspólnotą uniwersytecką UBD w Jedlni Letnisko, gdzie aktualnie jest wikariuszem. Dziękujemy.