OPŁATKOWE SPOTKANIE UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI

 

OPŁATKOWE SPOTKANIE UNIWERSYTETU

BIBLIJNEGO DLA DZIECI

 

W niedzielę 29 stycznia 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu odbyło się opłatkowe spotkanie Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci, działającego pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. Rozpoczęła je Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Henryka Tomasika. Mszę św. koncelebrowali: moderator diecezjalny stowarzyszenia Dzieło Biblijne i rektor dziecięcej uczelni - ks. dr Jacek Kucharski, sekretarz ks. bpa ordynariusza - ks. dr Tomasz Herc, wykładowca dziecięcej uczelni –ks. mgr Michał Faryna.

Liturgię Słowa i oprawę muzyczną przygotowali uczniowie-studenci z Jedlni Letnisko.  Na zakończenie Mszy św., uczniowie-studenci wręczyli najpierw ks. bp. Henrykowi kwiaty, dziękując Mu za obecność i homilię. Później słowa wdzięczności wraz  z  kwiatami skierowali do ks. Jacka Kucharskiego. Moderator diecezjalny dziękował ks. bp. Henrykowi za troskę i czujną życzliwość nad uniwersytetem dziecięcym, którego jest Wielkim Kanclerzem. Poprosił też o Boże błogosławieństwo dla wykładowców, uczniów-studentów oraz ich rodziców, którzy bardzo licznie przybyli na opłatkowe spotkanie, niektórzy całymi rodzinami. Ks. bp Henryk podziękował ks. dr. Jackowi Kucharskiemu za piękne dzieło biblijnej dziecięcej uczeni.

Następnie wszyscy obecni udali się na refektarz, gdzie odczytano fragment Ewangelii według św. Łukasza dotyczący opisu Bożych narodzin, ks. Jacek Kucharski poświęcił opłatki i złożył wszystkim serdeczne życzenia. Wszyscy zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Potem wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Radość opłatkowego spotkania ubogaciły słodycze, owoce i ciasta, które przygotowali dyrektorzy szkół, gdzie działa dziecięcy uniwersytet oraz rodzice uczniów-studentów. Śpiewano też wspólnie kolędy ze scholą, które animował ks. Jacek Kucharski.

Po zakończonym poczęstunku obecni na opłatkowym spotkaniu wspólnie udali się na wielką aulę im. Jana Pawła II, gdzie rozpoczął się ostatni punkt spotkania-występ artystyczny nawiązujący do tematyki Bożego Narodzenia. Program artystyczny w tym roku przygotowali uczniowie-studenci PSP im. Jana Długosza w Radomiu pod kierunkiem Jadwigi Sołśni-Sagan. Występ młodych artystów przerywany był wielokrotnie gromkimi brawami. Po zakończeniu występu młodzi artyści dali jeszcze mały kolędowy koncert na cymbałach. Rektor dziecięcej uczelni – ks. Jacek Kucharski podziękował serdecznie pani Jadwidze Sołśni-Sagan oraz artystom za głębokie treści mające swoją aktualność również dzisiaj.

Dziękował wszystkim wykładowcom oraz rodzicom młodych studentów za przygotowany poczęstunek oraz obecność i wspólną modlitwę. Młodym studentom życzył dobrej sesji egzaminacyjnej. Wszyscy młodzi uczniowie-studenci otrzymali od Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej upominki książkowe z kieleckiego Wydawnictwa JEDNOŚĆ. Upominki młodym studentom wręczali członkowie Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, którzy przygotowali oprawę liturgiczną i czuwali nad przebiegiem całego spotkania. Im również oraz alumnom sympatykom z poza Koła dziękował moderator. W wielkim poczuciu wspólnotowości i radości uczniowie-studenci oraz ich rodzice, jak również wykładowcy żegnali gościnny gmach seminarium. Powtarzali jednym głosem: do kolejnego spotkania.