LETNIA SESJA 2017 W UNIWERSYTECIE BIBLIJNYM DLA DZIECI

LETNIA SESJA 2017 W UNIWERSYTECIE BIBLIJNYM DLA DZIECI


Jako pierwsi,  wcześniej, przed 10 czerwca br., egzaminy przeżywali studenci z UBD istniejącego przy PSP im. Marszałka Piłsudskiego oraz Parafii pw. Św. Józefa Opiekuna  w Jedlini Letnisko. W środę, 14 czerwca 2017 r. o godz. 12.30 egzaminacyjne zmagania rozpoczęli  uczniowie-studenci z UBD przy PSP nr 3 im. Jana Długosza oraz Parafii pw. Św. Michała Archanioła i Bł. Annuarity w Radomiu. Poprzedziła je modlitwa, którą poprowadził rektor dziecięcej uczelni ks. dr Jacek Kucharski w obecności wykładowców : mgr Agnieszki Machnio, mgr Moniki Gumińskiej, ks. mgr. Michała Faryny oraz Dyrektor PSP mgr Joanny Rutka. W tym samym dniu, w PSP nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego o godz. 13.20 odbyły się egzaminy dla UBD istniejącego przy wspomnianej szkole oraz Parafii pw. Jana Chrzciciela w Radomiu. W komisji egzaminacyjnej zasiedli: dyrektor mgr Katarzyna Gruszka, dr Lidia Szymańska, ks. dr Jacek Kucharski oraz ks. lic. Mirosław Nowak. W ocenie wykładowców wyniki letniej sesji egzaminacyjnej napawają radością. Można szczycić się faktem, iż uczniowie-studenci z wielkim entuzjazmem oraz pilnością zdobywają biblijną wiedzę. Ks. dr Jacek Kucharski, który tego dnia obecny był w obydwu uniwersyteckich filiach, zaprosił wykładowców i studentów-uczniów na uroczyste zakończenie roku akademickiego, które będzie miało miejsce w poniedziałek 19 czerwca 2017 r. w Jedlni Letnisko.