UNIWERSYTET BIBLIJNY DLA DZIECI JEDZIE NA WAKACJE!

UNIWERSYTET BIBLIJNY DLA DZIECI JEDZIE NA WAKACJE!


W poniedziałek 19 czerwca 2017 r. w Jedlni Letnisko przy parafii pw. Św. Józefa Opiekuna spotkali się wykładowcy i uczniowie-studenci wraz ze swymi rodzicami na liturgicznym zakończeniu roku akademickiego. Wszystkich zebranych powitał w świątyni ks. kan. Andrzej Margas. Spotkanie całej wspólnoty uniwersyteckiej rozpoczęła msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dr. Jacka Kucharskiego oraz ks. lic. Mirosława Nowaka – proboszcza Fary i ks. mgr. Michała Faryny. Liturgię Słowa przygotowali gospodarze spotkania z Jedlni-Letnisko. Na Eucharystii obecni byli wykładowcy i dyrektorzy placówek, w których działa Uniwersytet Biblijny dla Dzieci. Byli nimi: dyrektor mgr Katarzyna Gruszka, dyrektor mgr Janusz Jemioł; dr Lidia Szymańska, s. mgr Bożena Molendowska, mgr Monika Gumińska oraz mgr Agnieszka Machnio. W homilii dialogowanej ks. Kucharski nawiązując do Liturgii Bożego Słowa pytał studentów: co to znaczy kochać Jezusa?  Po mszy św. rozpoczęło się wręczanie uczniom studentom nagród książkowych oraz dyplomów „Znawcy Pisma Świętego” stopnia I, II i III. Po otrzymaniu dyplomów wykładowcy i uczniowie-studenci z rodzicami zostali zaproszeni na wspólną uniwersytecką agapę w ogrodach Domu Formacji i Kultury „Przystań”. Radość spotkania udzielała się wszystkim. Na zakończenie ks. Kucharski-rektor dziecięcej uczelni pobłogosławił uczniów-studentów wraz rodzicami życząc im radosnych wakacji.