SPOTKANIE UNIWERSYTETU BIBLIJNEO DLA DZIECI Z BISKUPEM HENRYKIEM

SPOTKANIE UNIWERSYTETU BIBLIJNEO DLA DZIECI
Z BISKUPEM HENRYKIEM

 


Tradycyjnie każdego roku, zwykle jeszcze w liturgicznym okresie Bożego Narodzenia spotyka się z Pasterzem Biskupem Henrykiem wspólnota Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci działającego pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. W tym roku z racji wcześniejszych ferii zimowych w mazowieckiem, spotkanie to odbyło się w sobotę 3 lutego 2018 r. Rozpoczęła je o godz. 10.00 w kaplicy seminaryjnej msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Henryka Tomasika. Eucharystię koncelebrowali: ks. dr Jacek Kucharski-rektor dziecięcej uczelni, biskupi kapelan ks dr Toamsz Herc oraz kapłani sprawujący opiekę duchową w filiach działającej w diecezji radomskiej dziecięcej uczelni: ks. lic. Mirosław Nowak, ks. mgr Michał Faryna i ks. mgr Marcin Cabaj. Słowo do zebranej bardzo licznie studenckiej wspólnoty skierował ks. bp Henryk Tomasik.

 

Po Eucharystii przybyli na spotkanie uczniowie-studenci wraz z ich opiekunami udali się na refektarz seminaryjny. Tam powitał wszystkich obecnych ks. dr Jacek Kucharski. Przedstawiciele dziecięcej uczelni wręczyli ks. bp. Henrykowi kwiaty i złożyli serdeczne życzenia z racji 25. Rocznicy sakry biskupiej oraz niedawnych imienin. Potem wybrzmiało trzykrotne sto lat śpiewane z entuzjazmem dzieci. Wszyscy zasiedli do wspólnej agapy. Wśród uczniów studentów były obecne dyrekcje szkół związanych z uniwersytetem, tj. PSP nr 3 oraz PSP nr 7 w Radomiu, PSP w Jedlnii Letnisko oraz PSP Szydłowcu.

 

Wraz z uczniami-studentami zasiedli ich wykładowcy: dr Lidia Szymańska, mgr Agnieszka Machnio, mgr Monika Gumińska, s. mgr Bożena Molendowska. Ostatnim akcentem spotkania był występ artystyczny pt. Cicha noc, święta noc” przygotowany przez uczniów-studentów z PSP nr 7 w Radomiu, nawiązujący do minionych świat bożonarodzeniowych. Ks. Bp Henryk Tomasik podziękował na zakończenie rektorowi dziecięcej uczelni ks. dr. Jackowi Kucharskiemu i wszystkim wykładowcom za prowadzenie tego pięknego dzieła i życzył wielu sił do jego kontynuacji.

 

Ponieważ trwa jeszcze uniwersytecka sesja w dziecięcej uczelni dlatego ks. Kucharski poprosił ks. bp. Henryka o błogosławieństwo na czas egzaminów. Ks. bp skierował również słowo wdzięczności do obecnych rodziców i dziadków studentów-uczniów, dziękując im za piękne świadectwo życia Ewangelią.