SESJA ZIMOWA UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI W JEDLNI LETNISKO

SESJA ZIMOWA  UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI
W JEDLNI LETNISKO

W czwartek, 15 lutego 2018 roku w PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni Letnisko odbywały się egzaminy sesji zimowej w UBD istniejącym przy parafii pw. Św. Józefa Opiekuna i Publicznej Szkoły Podstawowej. Egzaminacyjne emocje rozpoczęły się o godz. 10.30. W komisji egzaminacyjnej zasiedli obok wykładowców: s. mgr Bożeny Molendowskiej i s. mgr Bogumiły Pyzik, moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego i rektor dziecięcej uczelni ks. dr Jacek Kucharski oraz vice dyrektorzy: mgr Elżbieta Sobieraj oraz mgr Janusz Jemioł. Po modlitwie z grupą 40 studentów-uczniów rozpoczęły się egzaminacyjne zmagania. Tematem egzaminu były kanoniczne Ewangelie. Ks. Kucharski słuchając z komisją wypowiedzi uczniow-studentów był pełen uznania zarówno dla zdających, jak i wykładowców dziecięcej uczelni. Zapowiedział też swoją obecność na czerwcowej sesji egzaminacyjnej.