LITURGICZNA INAUGURACJA ROKU W UNIWERSYTECIE BIBLIJNYM DLA DZIECI W JEDLNI LETNISKO

Choć zajęcia uniwersyteckie rozpoczęły się od 1 października br., to liturgiczna inauguracja nowego roku pracy w filii Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci istniejącego pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej przy parafii pw. Opieki św. Józefa i PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni Letnisko odbyła się w czwartek 25 października 2018 r. Rozpoczęła ją uroczysta immatrykulacja nowych studentów-uczniów. Po złożeniu ślubowania moderator diecezjalny i rektor dziecięcej uczelni ks. dr Jacek Kucharski przy udziale dyrekcji szkoły w osobach: mgr. Agaty Mąkosy i mgr. Janusza Jemioła oraz proboszcza ks. kan. Andrzeja Margasa, s. mgr Bożeny Molendowskiej i s. mgr Bogumiły wręczał nowym studentom-uczniom indeksy , birety oraz egzemplarze Pisma Świętego – dar ks. proboszcza. Ks. Kucharski w słowie wprowadzającym przedstawił obecnym rodzicom i uczniom cele i zadania dziecięcej uczelni oraz przywołał postać Św. Hieronima, mówiąc o jego zasługach w przybliżeniu poprzez jego tłumaczenie zwane Wulgatą bogactwa Biblii kulturze europejskiej. Rektor uczelni życzył nowym studentom-uczniom zapału i pilności w poznawaniu Księgi Pisma Świętego. Po słowie rektora wszyscy obecni w świątyni modlili się za uniwersytet oraz jego wykładowców i studentów polecając ich modlitwie różańcowej. Po różańcu wykładowcy i studenci udali się do Domu Parafialnego „Przystań” na spotkanie przy słodkich wypiekach. Błogosławieństwo na nowy rok pracy zakończyło inaugurację w Jedlini Letnisko.