Inauguracja Drugiego Roku Nauki Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci w Szydłowcu.

  Inauguracja Drugiego Roku Nauki Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci w Szydłowcu.

Studentów jest dwudziestu czterech i chociaż jeszcze nie ukończyli szkoły podstawowej, już mają indeksy. Owi studenci to uczniowie Pu­blicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu. W niedzielę 28 października br. uroczystą Mszą Świętą w szydłowieckiej farze zainaugurowali drugi rok swojej działalności  na Uniwersytecie Biblijnym dla Dzieci, który powstał w ramach Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej z inicjatywy jego moderatora diecezjalnego ks. kan. Jacka Kucharskiego, pro­boszcza parafii św. Zygmunta ks. Adama Radzimirskiego i dyrektorki PSP nr 2 Pani mgr Danuty Gnat. Zajęcia odbywają się co tydzień. Prowadzi je ks. mgr Michał Faryna wikariusz. Cykl studiów zaplanowany jest na trzy lata. Każdy rok kończy się uzyskaniem dyplomu: Znawca Pisma Świętego stopnia I, II, III.