SPOTKANIE WSPÓLNOTY UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI Z BISKUPEM HENRYKIEM

SPOTKANIE WSPÓLNOTY UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI Z BISKUPEM HENRYKIEM

W sobotę 11 stycznia 2019 r. jak każdego roku od początku istnienia Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci, istniejącego pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej, odbyło się noworoczno-kolędowe spotkanie z Biskupem Henrykiem Tomasikiem. Ks. Biskup Henryk sprawuje patronat honorowy nad dziecięcą uczelnią i jest jej Wielkim Kanclerzem. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią o godz. 10-tej, w kościele seminaryjnym. Mszy św. przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik, a koncelebrował rektor dziecięcej uczelni – ks. dr Jacek Kucharski. Po Eucharystii rozpoczęło się kolędowanie, które animował  al. Krystian Wieteska – rok IV. Druga część spotkania odbyła się tradycyjnie na seminaryjnym refektarzu. Tam ks. bp pobłogosławił opłatki, odczytano fragment Łukaszowej Ewangelii o narodzinach Jezusa. Uczniowie-studenci łamali się opłatkiem z ks. biskupem, wykładowcami, obecnymi rodzicami i sami nawzajem. Na koniec były też książkowe upominki, które przygotował moderator. Spotkanie zakończyła modlitwa o bardzo dobre wyniki zbliżającej się w lutym zimowej sesji egzaminacyjnej.