ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACJI W UNIWERSYTECIE BIBLIJNYM DLA DZIECI

ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACJI W UNIWERSYTECIE BIBLIJNYM DLA DZIECI

W sobotę 15 czerwca 2019 roku w Jedlni-Letnisko odbyło się uroczyste zakończenie roku wykładów w Uniwersytecie Biblijnym dla Dzieci. Rozpoczęła je Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem rektora dziecięcej uczelni i moderatora Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej ks. dr. Jacka Kucharskiego. Mszę św. koncelebrował wykładowca dziecięcej uczelni ks. lic. Michał Faryna. W uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół, gdzie istnieje dziecięca uczelnia: mgr Katarzyna Gruszka i mgr Elżbieta Sobieraj. Nie mogło zabraknąć wykładowców: dr Lidii Szymańskiej oraz mgr Agnieszki Machnio, mgr Moniki Gumińskiej i s. mgr Bożeny Molednowskiej. Swoją obecnością zaszczycił studencką wspólnotę wójt gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski.Obecni byli wszyscy studenci-uczniowie z czterech parafii i szkół, w których działa uniwersytet. Są nimi: parafia pw. Św. Jana Chrzciciela i PSP nr 7 im. Kazimierza Pułaskiegow Radomiu; parafia pw. Św. Michała Archanioła i Bł. Annuarity i PSP nr 3 im. Jana Długoszaw Radomiu; parafia pw. Św. Zygmunta i PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcuoraz parafia pw. Św. Józefa Opiekunai SPS im. Józefa Piłsudskiegow Jedlni-Letnisko. Zebranych w świątyni wykładowców i studentów-uczniów powitał ks. kan. Andrzej Margas proboszcz parafii Jedlnia-Letnisko. Na zakończenie Eucharystii odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród książkowych, które ufundował wójt gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski. Po wspólnej fotografii w świątyni wszyscy obecni przeszli do Domu Parafialnego, gdzie odbył się poczęstunek. Studenci-uczniowie wraz z wykładowcami i rodzicami mieli też okazję wysłuchać i włączyć się w animację muzyczną przygotowaną przez alumnów WSD w Radomiu, związanych z Kleryckim Kołem Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej: al. Krystianem Korbą oraz al. Szymonem Tarką. Modlitwa i błogosławieństwo na wakacje ks. rektora zakończyło spotkanie uniwersyteckiej wspólnoty.