pope

Diecezja Radomska

DZIEŁO BIBLIJNE DIECEZJI RADOMSKIEJ W ZIEMI ŚWIĘTEJ

DZIEŁO BIBLIJNE DIECEZJI RADOMSKIEJ W ZIEMI ŚWIĘTEJ


W dniach od 15 do 22 października 2017 r. odbyła się kolejna pielgrzymka członków Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej do Ziemi Świętej. Wpisuje się ona w jedną z form apostolatu biblijnego, który jest priorytetem stowarzyszenia. W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyło 41 osób z diecezji radomskiej. W większości były to wspólnoty parafialne z Radomia. Uczestnikami byli też pielgrzymi z Białobrzegów, Skaryszewa i Kozienic. Program autorski pielgrzymki przygotował długoletni przewodnik po krajach biblijnych oraz moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski. Bazę noclegową i transport wraz z ubezpieczeniem zapewniło Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowe „PEREGRINUS” z Warszawy, którego współpracownikiem jest ks. Jacek. Program noszący ogólny tytuł „Od Nazaretu do Jerozolimy” był bardzo bogaty. Przerastał bezwzględnie tradycyjny układ pielgrzymowania. Przewodnik tłumaczy, że uczestnicy wywodzący się z grup biblijnych, mają większą potrzebę spojrzenia i wniknięcia w prawdy Biblii, niż czyni to przeciętny chrześcijanin. Pielgrzymi podziwiali Jordan i autentyczne miejsce chrztu Jezusa w Qasr El Yahud i ostatnią twierdzę żydowską na Masadzie, byli też w 70. rocznicę odkryć w Qumran na Pustyni Judzkiej (1947 r.),  zwiedzając  stanowiska archeologiczne, gdzie odkryto zwoje tekstów w glinianych dzbanach. W programie była też wizyta w Muzeum Księgi albo Muzeum Izraela w Jerozolimie. Tam podziwiali makietę Jerozolimy z czasów drugiej świątyni (538 r. przed Chr.), byli przy autentycznych tekstach qumrańskich, poznawali pracę nad opracowywaniem kodeksów z tekstami biblijnymi. Prawdziwą uczę mieli zwiedzając judaika, prehistorię Izraela do czasów rzymskich. Dla pasjonatów malarstwa był też do podziwiania wspaniały ermitaże z wielkimi nazwiskami malarzy. Pielgrzymi sprawowali Eucharystię w Migdal (Magdala) w sanktuarium „Duc in altum”, poświęconym biblijnym kobietom. Magdala, miejsce rodzinne Św. Marii Magdaleny, to wciąż żywy obszar badań prowadzonych obecnie przez Uniwersytet Anáhuac Mexico Sur  we współpracy z Izraelskim urzędem ds. starożytności (IAA). W Magdali zwiedzili też stanowiska archeologiczne zwiedzając synagogę z I w. po Chr., o której mówi się, że był tu również Jezus, obchodząc rejony Jeziora Galilejskiego. Wraz z pielgrzymami w wyjeździe uczestniczyło z przewodnikiem siedmiu kapłanów  diecezji. Krótką relację niech dopełnią zdjęcia autorstwa pani Wandy Gotkiewicz oraz ks. Piotra Gruszki.