pope

Diecezja Radomska

IMMATRYKULACJA NA RADOMSKIM MICHAŁOWIE

IMMATRYKULACJA NA RADOMSKIM MICHAŁOWIE


Choć rok akademicki w Uniwersytecie Biblijnym dla Dzieci rozpoczął się od początku października, wspólnota uczniów-studentów z radomskiego Michałowa przeżywała liturgiczne rozpoczęcie zajęć w niedzielę, 29 października 2017 r.  Połączone ono zostało z uroczystą immatrykulacją nowych uczniów-studentów, wywodzących się z parafii pw. Św. Michała Archanioła oraz Bł. Annuarity i PSP nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił  rektor dziecięcej uczelni ks. dr Jacek Kucharski – diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, pod patronatem którego istnieje uniwersytet. W uroczystej immatrykulacji nowych uczniów-studentów wzięli udział: moderator diecezjalny,  z-ca dyrektora PSP nr 3 mgr Urszula Imbor oraz ks. kan. Kazimierz Marchewka wraz z wykładowcami dziecięcej uczeni: mgr Agnieszką Machnio oraz mgr Moniką Gumińską. Radość całej wspólnoty michałowskich uczniów-studentów dopełniła fotografia z wykładowcami oraz obecnymi na immatrykulacji rodzicami nowych słuchaczy uniwersytetu.