pope

Diecezja Radomska

IMMATRYKULACJA NOWYCH UCZNIÓW-STUDENTÓW W JEDLNII LETNISKO

IMMATRYKULACJA  NOWYCH UCZNIÓW-STUDENTÓW
W JEDLNII LETNISKO


5 listopada 2017 r.  w parafii pw. Św. Józefa Opiekuna w Jedlni Letnisko odbyła się uroczysta immatrykulacja nowych studentów-uczniów  filii Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci działającego przy PSP im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego oraz parafii. Przed mszą św. obecnych w świątyni powitał rektor dziecięcej uczelni i moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II ks. dr Jacek Kucharski. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie oraz immatrykulacja, w której uczestniczyli poza moderatorem: s. mgr Bożena Molendowska-wykładowca,  ks. dr. Michał Krawczyk, ks. mgr Marcin Cabaj, ks. mgr. Leszek oraz ks. kan. Andrzej Margas. Homilię dialogowaną poprowadził wokół myśli niedzielnych czytań, a zwłaszcza Mt 23,1-12 moderator diecezjalny. Po Eucharystii delegacja nowych uczniów-studentów wypowiedziała wręczając kwiaty rektorowi dziecięcej uczelni następujące słowa: „Dziękujemy księdzu profesorowi za zachęcanie nas do słuchania o Biblii i wsłuchiwania się w Słowa zapisane w Piśmie świętym. Dziękujemy za wskazywanie nam drogi, byśmy stali się jak pielgrzymi w świecie pełnym cudów. Będziemy poznawać niektóre z pejzaży Słowa Bożego, opowieści i opowiadania , mamy wiele do odkrycia. Na pewno będą momenty trudne, podobne do stepów pustynnych. Ale na pewno każde nasze spotkanie ze Słowem Pana będzie piękną i cudowną przygodą – pełną radości i wewnętrznej głębi. Nasze wyrazy wdzięczności kierujemy również w stronę księdza Proboszcza. Dziękujemy za duchowe i materialne wsparcie naszych dziecięcych potrzeb”. Całą uroczystość zakończyła wspólna fotografia, do której obok wykładowców i studentów stanęli rodzice i dziadkowie nowo przyjętych do wspólnoty uczniów.