pope

Diecezja Radomska

NIEDZIELA BIBLIJNA W KONECKIEJ KOLEGIACIE


W niedzielę 20 listopada 2022 r., gdy w liturgii obchodzono uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, wspólnota parafialna koneckiej kolegiaty pw. Św. Mikołaja przeżywała Niedzielę Biblijną. Na zaproszenie ks. prob. Jacka Wieczorka przeprowadził ją moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej ks. dr hab. Jacek Kucharski. Moderator Dzieła Biblijnego wprowadzał wiernych w głębię i piękno objawienia pozostawionego przez Boga na kartach Pisma Świętego. Słowo Boże ubogacone prezentacjami  multimedialnymi kierował do dzieci, młodzieży i całej wspólnoty. Swoją obecność motywował słowami papieża Franciszka z adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium (n.175), gdzie czytamy, że: Ewangelizacja wymaga zażyłości ze Słowem Bożym, a to oznacza, żeby diecezje, parafie i wszystkie wspólnoty katolickie proponowały poważne i wytrwałe studiowanie Biblii, jak również promowały jej modlitewne czytanie osobiste i wspólnotowe. Nie szukamy, błądząc po ciemku, ani nie powinniśmy oczekiwać, aby Bóg skierował do nas słowo, ponieważ rzeczywiście «Bóg przemówił już nie jest wielkim nieznanym, lecz objawił się»”. Kończąc cytowanie adhortacji przywoływał zaproszenie Franciszka:  „Przyjmijmy wzniosły skarb objawionego Słowa”. Ks. prob. Jacek Wieczorek poprosił moderatora dwukrotnie o spotkanie z tymi, którzy chcieliby podjąć formację w grupie biblijnej pod patronatem Dzieła Biblijnego. Jego życzeniem jest również powołanie nowej grupy stałych lektorów wywodzących się zarówno z młodzieży jak i pokolenia młodych rodzin. Stała formacja w grupie biblijnej zainicjowana będzie z początkiem Nowego Roku 2023. Wszyscy obecni w niedzielę Chrystusa Króla z radością odbierali zakładki do Biblii z instrukcją Jak czytać Pismo Święte. Ks. prob. Jacek nie krył radości z bardzo licznej grupy wiernych zainteresowanych stałą formację biblijną. Dziękował za obecność i wygłoszone homilie i wykłady moderatorowi Dzieła Biblijnego. „Na Niedzielę Biblijną w koneckiej kolegiacie czekaliśmy po to, aby ożywić we wspólnocie pragnienie czytania i poznawania Pisma Świętego. Głęboko wierzę, że tak się stanie”- mówił ks. prob. Jacek Wieczorek. Dzieci, młodzież i wierni chętnie stawali do pamiątkowych fotografii dokumentujących dzień, kiedy przeżywali wielkie święto Biblii.