pope

Diecezja Radomska

SZABLA KILIŃSKIEGO DLA MODERATORA RADOMSKIEGO DZIEŁA BIBLIJNEGO

SZABLA KILIŃSKIEGO DLA MODERATORA RADOMSKIEGO DZIEŁA BIBLIJNEGO

 

W sobotę 21 września 2019 r. w Białobrzegach odbyło się Święto Polskiego Rzemiosła. Rozpoczęła je uroczysta Eucharystia w parafialnym kościele pod przewodnictwem ks. inf. Stanisława Pindery. Rzemieślnicy regionu radomskiego spotkali się, by nagrodzić i docenić tych, którzy kultywują ich działalność i cenią dokonania. Pośród odznaczonych znalazł się ks. Jacek Kucharski, który decyzją Kapituły Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego otrzymał Szablę Kilińskiego. To najwyższe odznaczenie rzemieślnicze, ustanowione uchwałą nr 9 z dnia 25 czerwca 1998 r. przez Kongres Rzemiosła Polskiego. Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1, przyznawana wraz z miniaturką oraz legitymacją. Nadawana jest rzemieślnikom (członkom organizacji samorządu rzemiosła) m.in. za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego. Odznakę nadaje Kapituła, składająca się z członków Zarządu ZRP, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego. Warto podkreślić, iż pierwszą Szablę Kilińskiego otrzymał papież Jan Paweł II. Było to jedynie odznaczenie jakie przyjął. Szablę Kilińskiego ks. Jackowi Kucharskiemu wręczył Z-ca Prezesa Janusz Piątek, wspominając, że miał radość wręczać ją polskiemu Papieżowi. Dziękując za odznaczenie ks. Jacek Kucharski powiedział: „Przyjmuję to odznaczenie jako szablę rodzinną. Nie mógł jej odebrać nasz Tata Stanisław, który zmarł przedwcześnie 32 lat temu. A przecież włożył swój osobisty wkład w tutejsze rzemiosło, choćby przez to, że był w komitecie budowy Domu Rzemiosła, w którym obecnie jesteśmy, co potwierdza pamiątkowa tablica. Ojciec kochał rzemiosło i uczył nas tej miłości swoją pracą i oddaniem. Wiem, że jest teraz z nami. Z nieba jest dumny z syna, który kultywuje rzemieślnicze tradycje”. Ks. Jacek jest od ponad 30 lat związany z środowiskiem białobrzeskich rzemieślników. Jest dla nich duchowym kapelanem. Uczestniczy we wszystkich wydarzeniach związanych z rzemiosłem nie tylko w Białobrzegach, ale również w Polsce. Jest autorem książki pt. Onipodtrzymują odwieczne stworzenie. 80 lat Cechu Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach (1932-2012), Białobrzegi 2013.