220. Co tam się stało? (Rdz 19)

 

Pytania do Biblii

Co tam się stało?

Dlaczego Bóg zakazał Lotowi oglądać się na Sodomę i Gomorę? Co symbolizuje deszcz ognia i siarki? (sam ogień chyba by wystarczył, aby zgładzić miasto?) Dlaczego żona Lota zamieniła się w słup soli, a nie w słup z jakiegoś innego materiału?

Historia opisująca zniszczenie Sodomy i Gomory zawiera wiele symbolicznych elementów, których właściwa interpretacja pomaga odczytać znaczenie całego opowiadania. Pierwsze dwa pytania, dotyczące zakazu oglądania się wstecz oraz o symbolikę ognia można połączyć jedną odpowiedzią osnutą wokół jednego tematu teologicznego.

Zakaz oglądania się oraz pojawienie się ognia wiąże się bardzo ściśle z innym wydarzeniem w historii Izraela – objawieniem się Boga na Synaju. Na tej górze pojawiały się grzmoty, a Bóg zstąpił na nią w postaci ognia (zob. Wj 19,18). Ta obecność Boga napełnia strachem, gdyż w przekonaniu starożytnych Izraelitów każdy, kto zobaczyłby Boga, musiałby umrzeć (zob. np. Wj 19,21; Sdz 6,22-23; 13,22). Na tę obecność Boga wskazuje także deszcz ognia, który jest Jego częstym symbolem w księgach biblijnych. Siarka natomiast jest symbolem zniszczenia i jałowości – podobny obraz pojawia się także w innym opisie zagłady mającej dokonać się na krainie Edomu. W Iz 34 jednym z elementów zniszczenia dokonującego się na żyznej ziemi jest zamiana gleby w palącą siarkę (zob. Iz 34,9).

Jeżeli zaś chodzi o sól, w którą zamieniona została żona Lota, to podobnie jak siarka jest ona symbolem jałowości. W innych tekstach biblijnych pojawia się ona np. w kontekście zniszczenia Sychem (zob. Sdz 9,45), którego ruiny zostały posypane solą na znak, że miasto ma się nigdy nie odrodzić. Na tę sprawę można również popatrzeć z innej perspektywy – etiologicznej. Historia żony Lota mogła służyć jako wyjaśnienie, dlaczego w okolicach ruin Sodomy i Gomory znajdowały się słupy soli, wysokością podobne do wzrostu człowieku.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.