219. Co oznacza liczba czterdzieści?

 

Pytania do Biblii

Co oznacza ta liczba?

Jakie jest znaczenie liczby "czterdzieści" od Mojżesza na górze Horeb do Pana Jezusa na pustyni? Dlaczego akurat ta liczba się przewija w Starym i Nowym testamencie?

Liczba czterdzieści w porównaniu do innych jest często używana w tekstach biblijnych. Jest podstawowe znaczenie prezentuje stosunkowo długi okres, zbliżony do czasu trwania jednego pokolenia. Jest to także całkowita możliwa długość ludzkiego życia to trzykrotność czterdziestki, czyli sto dwadzieścia lat, które osiągają tylko nieliczni (Rdz 6,3; Pwt 34,7). Dwukrotność czterdziestki, czyli osiemdziesiąt lat, to zaawansowany wiek starczy (2 Sm 19,33-36; Ps 90,10). Liczba ta wyznacza także długość trwania różnych wydarzeń historycznych: np. przez czterdzieści lat Izraelici błądzili po pustyni (Wj 16,35; Pwt 2,7). W związku z tym okresy o szczególnym znaczeniu często trwały czterdzieści dni (Rdz 7,4.12; Wj 24,18; Pwt 9,9-11), m.in. w NT post Jezusa na pustyni (Mt 4,2; Mk 1,13; Łk 4,2) oraz jego ukazywanie się uczniom po zmartwychwstaniu (Dz 1,3)

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.