228. Chrzest - w imię Jezusa czy całej Trójcy?

 

Pytania do Biblii

Chrzest - w czyje imię?

Niektórzy kwestionują autentyczny zapis Mt 28,19. Czy istnieją kodeksy potwierdzające wersję z Mt 28,19? W Dz czytamy o chrzcie w imię Jezusa. Dlaczego nie ma formuły w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego?

Na pytanie o to, czy jakiś kodeks zawiera formułę, którą mamy obecnie w tłumaczeniach Biblii, można udzielić bardzo prostej i krótkiej odpowiedzi. Fragment ten jest bardzo dobrze poświadczony przez świadków tekstu – zarówno kodeksy, jak i powstałe wcześniej manuskrypty, zwoje i mniejsze fragmenty. Zgodnie ze współczesnym stanem badań i zgodnie z wiedzą uczonych, która bazuje na wszystkich zachowanych i odkrytych do tej pory manuskryptach, żaden z nich nie zawiera we fragmencie Mt 28,19 innej wersji od tej, która jest znana.

Jeżeli natomiast chodzi o formułę, jaką przekazują dwie tradycje biblijne – związana z Mateuszem ewangelistą oraz Łukaszem – problem jest w rzeczywistości mniejszy, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Po pierwsze, jeżeli chcemy na siłę szukać identycznych formuł, sądząc, że między brzmieniem „w imię Jezusa” a „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” znajduje się ogromna przepaść, to popadniemy w błąd teologiczny.

Musimy pamiętać, że działanie każdej z Osób Trójcy Świętej nie jest działaniem indywidualnym, za każdym razem, gdy doświadcza się jednej z Osób, działają wszystkie trzy. Jeżeli byśmy twierdzili, że istnieje możliwość, że tylko jedna z Osób Boskich działa w jakimś momencie, to popadlibyśmy w tryteizm, czyli przekonanie, że istnieje trzech niezależnych od siebie bogów. Tymczasem działanie w imię Jezusa jest tożsame z działaniem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ponieważ, powtórzmy to wyraźnie, gdzie mamy do czynienia z jedną Osobą Trójcy Świętej, mamy do czynienia jednocześnie z pozostałymi dwiema.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.