211. Dlaczego Jezus zapłakał? (J 11,35)

 

Pytania do Biblii

Dlaczego Jezus zapłakał?

Czy Pan zapłakał nad Łazarzem z żalu po stracie mimo że wiedział że idzie do Nieba czy też że nie dokonało się wtedy jeszcze dzieło odkupienia czy może jakaś inna przyczyna by wytłumaczyć płaczącym po śmierci bliskiego że ma się w nadziei radować a Pan zapłakał.

Motywacja, która spowodowała płacz Jezusa w J 11,35, pozostaje przedmiotem szerokich dyskusji egzegetów. Na początek warto zauważyć, że płacz Zbawiciela pojawia się także w Łk 19,41, gdy mowa jest o zniszczeniu Jerozolimy. Ponadto trzeba także zauważyć, że czasownik użyty w J 11,35 w odniesieniu do Jezusa różni się od smutku Żydów i Marii (J 11,33). Na opisanie czynności Jezusa użyty jest czasownik dakryo, podczas gdy smutek tych drugich wyraża czasownik klaio.

R.E. Brown, jeden z najwybitniejszych znawców czwartej ewangelii ostatnich dziesięcioleci twierdzi, że emocjonalna reakcja Jezusa w J 11,35 związana jest z w. 33 i stanowi punkt wyjścia do zawołania z w. 36 („oto jak go miłował!”), oraz jest impulsem do pchnięcia akcji naprzód w w. 38, gdzie również jest mowa o emocjach towarzyszących Chrystusowi.

S. Mędala łączy scenę Łk 19,41-44 oraz J 11,1-44 twierdząc, że Łazarz leżący w grobie jest symbolem Jerozolimy pogrążonej w niewierze. Na widok Świętego Miasta martwego przez swój grzech Chrystus doznaje głębokiego smutku i postanawia interweniować przywracając mu życie.

J. Łach interpretuje jednak odmienność smutku Jezusa jako wyrażenie bezsilności wobec niezrozumienia śmierci Łazarza przez Żydów. Już od samego początku narracji słowa Jezusa mówią o śmierci przyjaciela Chrystusa nie jako definitywnym końcu życia, ale jako okazji do objawienia chwały Bożej.

C.S. Keener tłumaczy płacz Jezusa jako smutek z powodu niewiary wszystkich zgromadzonych w pobliżu grobu, że Łazarz może zostać wskrzeszony przez Jezusa. Ta niewiara jest w opinii uczonego tym bardziej bolesna, że zgromadzeni widzą ogromną miłość Chrystusa do swojego przyjaciela.

Choć można się zgodzić z jednym lub ze wszystkimi powyższymi opiniami, warto zauważyć, że obraz Jezusa płaczącego nad swoim umiłowanym przyjacielem pokazuje troskę Zbawiciela o każdego człowieka z osobna. Łazarz prezentuje każdego chrześcijanina (zob. J 15,15) doświadczającego zła obecnego przez grzech w świecie (zob. Rz 5,14). Jego konkretne działanie spełniane w odniesieniu do człowieka daje nadzieję, że śmierć duchowa spowodowana grzechami nie jest kresem mocy Jezusa. Każdy wierzący może usłyszeć „wyjdź na zewnątrz” i zacząć na nowo chodzić w świetle.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.