212. Twarz czy oblicze?


 

Pytania do Biblii

Twarz czy oblicze?

Św. Paweł mówi: "ujrzymy Boga twarzą w twarz i zobaczymy Go takim, jakim jest" (1J 3,2). Benedykt XVI w swojej książce "W drodze do Jezusa Chrystusa" mówi o "obliczu." Wiadomo, że "twarz" a "oblicze" to jednak różnica, mówi się, że "oczy są zwierciadłem duszy a twarz księgą serca." Czy za sformułowaniem św. Pawła: "ujrzymy Boga twarzą w twarz" kryje się jakaś głębsza interpretacja, czy można wyczytać coś więcej z tego fragmentu? Jeżeli tak, to co znaczy właśnie to zdanie tego Apostoła: "ujrzymy Boga twarzą w twarz."?

Na to pytanie można udzielić odpowiedzi bardzo krótkiej. W językach oryginalnych Biblii – w hebrajskim, aramejskim oraz greckim – nie ma zbyt wielu określeń do opisania twarzy. W języku hebrajskim podstawowym określeniem jest rzeczownik „panim”, w języku greckim natomiast – „prosopon”. Jeżeli w tekstach tłumaczeń pojawia się rozróżnienie na „twarz” oraz „oblicze”, wynika ono z próby nadania bardziej podniosłego lub archaicznego stylu tekstowi biblijnemu.

Powyższe pytanie ilustruje problem, przed którym zawsze stają tłumacze tekstu natchnionego. Zwłaszcza w języku hebrajskim trudno określić nieraz czy dany rzeczownik posiada znaczenie afektywne czy wręcz przeciwnie. Dlatego też niektóre fragmenty zostają przetłumaczone dość arbitralnie. Jako przykład można przytoczyć Iz 41,14. Przyzwyczajeni jesteśmy do zdrobniałego tłumaczenia „robaczku” na określenie Izraela, tymczasem w tekście hebrajskim termin „tole’ah” nie posiada w żadnym kontekście pozytywnego wydźwięku; wręcz przeciwnie oznacza najbardziej niemiły rodzaj robactwa, wyrażającego najgorsze i najbardziej odrażające stworzenie (zob. Ps 22,7; Iz 66,24). Takie też znaczenie bardziej pasuje do kontekstu Iz 41, w którym mowa jest o grzechach Izraela powodujących w Bogu odrazę i niechęć.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.