213. Kim był Onezym?

 

Pytania do Biblii

Kim był Onezym?

Kim był Onezym wymieniony w Flm 9b-10.12-17?

Onezym, wzmiankowany w Liście do Filemona był niewolnikiem należącym do bogatego człowieka pochodzącego z Kolosów (zob. Kol 4,9). Jak się wydaje, musiał on być szanowanym niewolnikiem, gdyż łatwość, z jaką uciekł on od swojego pana, sugeruje, że był często wysyłany poza obręb domu. Najbardziej zaufani słudzy często towarzyszyli transportom oraz nadzorowali zakupy lub interesy swoich właścicieli w dalekich miastach. Ponadto, w obcym mieście, posiadając wolną rękę do wykonywania pracy powierzonej przez pana, niewolnikowi łatwiej było uciec próbując zyskać wolność niż w rodzinnym mieście właściciela.

Późniejsza tradycja widzi w Onezymie postać biskupa Efezu, następcę Tymoteusza. Według innego podania, w trakcie prześladowań wszczętych przez Trajana został ukamienowany za niewyparcie się wiary (choć niektóre źródła mówią o ścięciu).

Wielu starożytnych pisarzy było przekonanych, że w podzięce za ocalenie i obdarowanie nowym życiem chrześcijańskim Onezym rozpoczął proces gromadzenia wszystkich znanych pism św. Pawła, by zebrać je w jeden zbiór. Taka interpretacja tłumaczyłaby, dlaczego w zbiorze Pism Pawłowych nie zachowały się np. Listy do Laodycean, lub część korespondencji z Koryntianami (oraz być może z Filipianami), a dysponujemy malutkim, prywatnym liścikiem skierowanym do jednej osoby.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.