217. Biblia - dziełem Boga i człowieka?

 

Pytania do Biblii

Dzieło Boga i człowieka?

Dlaczego możemy mówić, że Biblia jest dziełem Boga i człowieka?

W historii biblistyki już od samego początku chrześcijaństwa pojawiały się próby stworzenia oraz doprecyzowania nauki o natchnieniu biblijnym. Powody były dwojakie: nauka o natchnieniu pomagała zrozumieć, jak daleko idący wpływ na życie Kościoła, wspólnot oraz pojedynczych wiernych ma Pismo Święte, ale także dostarczała argumentów w dyskusjach z tymi, którzy podważali wiarygodność Biblii.

Jednym z pierwszych wymiarów podejścia do zjawiska i charyzmatu natchnienia jest zarysowanie, jak wygląda relacja między Bogiem – objawiającym się ludziom i pragnącym, by pamięć o tym objawieniu trwała bez zniekształcenia dla następnych pokoleń – a człowiekiem – starającym się przy pomocy swoich umiejętności, talentów i możliwości przekazać to, jak on rozumie wkroczenie Boga w historię.

Najstarsze, bardzo jednostronne próby ujęcia zjawiska natchnienia mówią o roli człowieka jako narzędzia (na wzór instrumentu muzycznego) w rękach Boga. Instrument sam z nie jest zdolny do przekazania własnych treści, ale odpowiednio obsługiwany przez Ducha Świętego przekazuje treści zbawcze. W podobny sposób rozumieją rolę człowieka ujęcia Pisma Świętego jako dyktatu lub listu Boga. W tym wymiarze pochodzenie Biblii byłoby podobne do pochodzenia Koranu, który miał być podyktowany przez anioła Gabriela od samego Allaha. Mahomet jedynie spisywał to, co było mu dyktowane i nie posiadał żadnego własnego wkładu w treść świętej księgi islamu.

Dostrzegając jednak niewystarczalność i słabe strony powyższych teorii wypracowano teorię o tzw. teandrycznym charakterze, według której Biblia jest w pełni dziełem człowieka i w pełni dziełem Boga. W Piśmie Świętym słowo człowieka i słowo Boga łączą się i stają się jednym przekazując prawdę zbawczą. Można tu dostrzec analogię do Słowa Wcielonego, które pozostając prawdziwym Bogiem stało się prawdziwym człowiekiem. W Piśmie Świętym, według tej teorii przyjmowanej przez większość egzegetów katolickich, nie ma zatem żadnych słów, które byłyby wyłącznie ludzkie albo wyłącznie Boże. Biblia jest zatem słowem Boga, które będąc jednocześnie słowem człowieka staje się dostępne dla wszystkich i prowadzi każdego, kto w nie wierzy do łaski zjednoczenia z Bogiem.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.