218. Co to za dziwna prośba? (2 Krl 5,14-17)

 

Pytania do Biblii

Co to za dziwna prośba? (2 Krl 5,14-17)

Dlaczego po swoim uzdrowieniu przez proroka Elizeusza i po jego odmowie przyjęcia jakiegokolwiek daru wdzięczności, Naaman mówi" Jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary (...) innym bogom jak tylko Panu"? (2 Krl 5,14-17). Czemu Naaman prosi o ziemię?

W starożytności w odmienny sposób pojmowano sposób oddziaływania bogów. Powszechne rozumienie tego, jak bogowie wpływają na losy ludzi na ziemi, w pewnym stopniu oddziaływało także na autorów biblijnych. Na starożytnym Bliskim Wschodzie bardzo często bogów traktowano w kontekście narodowym, to znaczy bóg, który był najczęściej czczony w jakimś państwie, był uznawany za szczególne bóstwo opiekuńcze dla tego narodu (zob. Pwt 32,8-9). W linii prostej ta idea wywodzi się z bardzo pierwotnego postrzegania bogów jako zamieszkujących określone miejsca, czego ślady można odnaleźć w najstarszych tekstach Pięcioksięgu (zob. Rdz 12,6; 28,18). Z tego też powodu w Biblii pojawiają się pośrednie wzmianki o tym, że Bóg Izraela jest wyjątkowy na tle bóstw innych narodów, a poganie widzą Boga jako bóstwo narodowe Izraela (zob. Jl 2,17).

Na tym tle prośba Naamana staje się bardziej zrozumiała – skoro Bóg jest Bogiem Izraela, to zabranie ze sobą pewnej części ziemi z tego kraju, będzie umieszczało oficera aramejskiego w strefie Jego oddziaływania. Jeżeli przyjąć, że Naaman się nawraca (2 Krl 5,15), to ponadto ten kawałek gruntu będzie stanowił także jego prywatne sanktuarium dla modlitw i składania ofiar.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.