181. Czy diabeł wierzył, że mu się uda?


 

Pytania do Biblii

Dlaczego diabeł kusił Jezusa?

W Ewangelii na I Niedzielę Wielkiego Postu jest ukazany opis kuszenia Pana Jezusa. Jaki jest sens kuszenia Jezusa przez Szatana, skoro i tak wiedział, że Chrystus mu nie ulegnie?

Działanie szatana obejmuje przede wszystkim wprowadzanie rozdźwięku i niezgody. Z tego też powodu kuszenie obejmuje głównie podważenie posiadanej przez Jezusa godności Syna Bożego (pierwsze dwie pokusy rozpoczynają się od słów „jeżeli jesteś Synem Bożym”), która objawiona została wszystkim ludziom w momencie chrztu w Jordanie. Bibliści zwracają uwagę, że kuszenie ma miejsce bezpośrednio po wspomnianym chrzcie Jezusa, by ukazać, że pozostający w Chrystusie Duch Święty jest głównym sprawcą zwycięstwa nad złym duchem. To on prowadzi Jezusa na pustynię i daje mu moc do trwania na modlitwie.

Sensowność kuszenia Jezusa trzeba rozpatrywać na dwu płaszczyznach: z punktu widzenia szatana oraz nas, czytających opis wydarzenia na pustyni. Z punktu widzenia szatana kuszenie jest rzuceniem Jezusowi wyzwania polegającego na zmuszeniu Go do wykazania się w cudowny sposób swoją mocą (podobnie czyni także Herod – zob. Łk 23,8). W ten sposób, wykonawszy taki czyn, szatan miałby ciągle okazję do żądania kolejnych, coraz większych cudów, mających uwierzytelnić Jego godność oraz misję. Tym samym Jezus stałby się także sługą złego ducha, gdyż Jego czyny dyktowane byłyby przez diabła, a nie wynikałyby z miłości Boga wobec ludzi.

Misja Jezusa nie jest jednak skierowana do szatana, by go nawrócić, ale do ludzi, by zbliżyć ich do Boga. Z punktu widzenia czytelników Biblii kuszenie przez złego jest doświadczeniem praktycznie codziennym. W jego obliczu możemy ulec podszeptom albo pokonać je. Jezus, będąc Bogiem i człowiekiem (perfectus Deus, perfectus homo), był także obiektem tego samego działania ze strony szatana. A zatem, skoro Jezus, pełen Ducha Świętego (Łk 4,1), zwyciężył diabła, także ludzie ochrzczeni, wzmocnieni mocą tego samego Ducha mają możliwość pokonać pokusy.

Rzucając Jezusowi wyzwanie, diabeł jasno określa się jako przeciwnik Boga. Każdy wierzący zatem stając wobec pokusy, decyduje się na stanięcie po jednej lub drugiej stronie barykady. Jezus zwyciężył, każdy człowiek też może zwyciężyć. Czy będzie jednak chciał „móc”?

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.